1. Support
  2. Administratie instelling

Bedrijfsbeschrijving

De bedrijfsbeschrijving is te vinden in de klantenkaart onder het tabblad "Organisatie" en bestaat uit drie verschillende onderdelen:

- Algemene beschrijvingen

Schets in dit gedeelte een beeld van de organisatie. Aspecten die hierbij aan de orde kunnen komen zijn bijvoorbeeld: historie, omvang in omzet en FTE, eigendom en bestuur, concurrentie, markt, et cetera.


- Bedrijfsactiviteiten

Beschrijf hier de hoofdactiviteiten van de organisatie. In welke branche is de organisatie actief? Wat is de verhouding tussen de diverse activiteiten? Is de organisatie actief in binnen- of buitenland?


- Interne beheersing

Geef aan welke beheersingsmaatregelen de organisatie getroffen heeft. Bijvoorbeeld: functiescheiding in bedrijfsprocessen, informatiestructuur (gebruikte softwarepakketten), autorisatieproces (taken en bevoegdheden), managementrapportages, et cetera.

Kopiëren naar het Samensteldossier

Nadat je bovenstaande onderdelen hebt ingevuld, kun je de gehele bedrijfsbeschrijving kopiëren naar het samensteldossier. In het samensteldossier dien je bij Planning namelijk ook een bedrijfsbeschrijving in te geven. Deze kun je dan vervolgens kopiëren uit het cliëntdossier. Dit kun je doen door te klikken op de daarvoor bestemde knop. In onderstaande afbeelding zie je dit uitgelegd: