Checklists

Administratiedossier - Standaardchecklist activeren

Checklists en geautomatiseerde controles bieden veel mogelijkheden voor efficiënt werken. In Visionplanner zijn diverse standaardchecklists opgenomen, maar soms is het beter om eigen kantoor-specifieke checklists te gebruiken. Het beschikbaar stellen

Benodigdheden

  • Rol Beheerders
  • Standaardchecklists aanzetten

De standaardchecklists zijn niet automatisch beschikbaar. De beheerder bepaalt welke checklists beschikbaar komen voor de medewerkers.

Standaardchecklist activeren

  • Klik op BeheerPartnerButton Beheer partner

BeheerPartnerInScreen

  • Klik op Checklists
  • Kies Standaardchecklists

  • Klik op + Nieuwe checklist

Je vindt daar een collectie standaardchecklists:

  • Checklist BTW aangifte: een beknopte checklist die je kunt gebruiken bij het periodiek uitwerken van de kolommenbalans en controleren met het doel om een correcte BTW aangifte op te stellen.
  • Checklist Tussentijdse rapportage: iets uitgebreider dan de checklist BTW aangifte; heeft als doel een uitgewerkte kolommenbalans die als basis dient voor een tussentijdse rapportage per maand of per kwartaal.
  • Checklist samenstelwaardige administratie: meest uitgebreide checklist; bedoeld voor het samenstelwaardig maken van de kolommenbalans, ter voorbereiding op het samenstellen van de jaarrekening.
  • Werkprogramma’s van content-partners (zoals NOVAK, SRA, Fiscount, Extendum en Auxilium).

Let op: In de standaard uitgeleverde content wordt gebruik gemaakt van alle beschikbare functionaliteiten. Dit betekent dat er condities in kunnen zitten die bepalen of een groep vragen wel of niet getoond wordt. Of dat een vraag op basis van rekenregels automatisch wordt beantwoord. Het is belangrijk dat je snapt hoe een checklist zich gedraagt zodat je kunt beoordelen of dit bij jouw praktijk past. Neem ook artikel Administratiedossier door om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden.  

Artikelen over checklists