Standaard presentaties

Personeel (standaard presentatie)

Deze standaard presentatie geeft een ondernemer het inzicht in:

 • De gegevens vanuit het salaris pakket (NMBRS / Loket):
  • Afspiegelbeginsel
  • Looninformatie per periode
  • Dienstverbanden
  • Contract soorten
  • Man / vrouw verdeling
 • De gegevens vanuit het salaris pakket in combinatie met het boekhoudpakket:
  • Resultaten per gewerkt uur (brutoloon, bedrijfskosten, omzet, resultaat)
  • Vakantie en ziekte-uren per gewerkt uur

De ondernemer is veelal visueel ingesteld en daarom zijn de gemaakte presentaties vooral veel met grafische widgets opgebouwd. Daarnaast is het principe van "less is more" toegepast in deze presentatie.

Het eerste tabblad "Grafisch" is dan ook een vertaling van de cijfers naar grafieken en meters. Dit is namelijk ook het eerste wat de ondernemer krijgt te zien bij het openen van deze presentatie.

Het tweede tabblad zijn de cijfers als onderbouwing van het eerste tabblad. Dit zijn veel al de lijsten en cijfers vanuit het salarispakket. 

Deze presentatie is in het sjabloon op te nemen of kan bij administraties worden toegevoegd welke niet aan een sjabloon zijn gekoppeld.

 

Tabblad Grafisch | Inzicht in de KPI's per gewerkt uur

Op het eerste tabblad staat bovenaan het logo (standaard het Visionplanner logo, maar kan worden aangepast naar het eigen logo). Daaronder een toelichtingswidget (Bevindingen en advies). In de toelichtingswidget kan een opmerking worden gegeven vanuit het kantoor naar de klant. Dit kan per periode worden toegelicht.

De volgende widgets geven grafisch inzicht in de resultaten per gewerkt uur, waardoor inzicht wordt gegeven in de resultaten en hoe het zich verhoudt. Naast de productiviteit zijn ook de niet productieve uren (ziekte- en vakantie-uren) opgenomen waardoor het mogelijk is om te zien hoe het ziekte verzuim zich ontwikkelt.

 

Let op de cijfers gewerkte-, vakantie- en ziekte-uren dienen wel te worden verwerkt in het salarispakket voor de widgets

Tablad Cijfers | De salariscijfers waarmee de KPI's zijn berekend

Op het tabblad Cijfer staat eveneens bovenaan het logo (standaard het Visionplanner logo, maar kan worden aangepast naar het eigen logo). Daaronder staat een widget met de lijst medewerkers per afdeling en de verhouding man / vrouw.

Daaronder komen de cijfers waaruit ook de uren zijn vermeld waarmee wordt gerekend in het tabblad "Grafisch".

 

Let op de cijfers posten zijn altijd de laatste actuele stand welke nog open staan.