Standaard presentaties

Kostenplaatsen (Standaard Presentatie)

Deze standaard presentatie geeft een ondernemer het inzicht in:

  • De cijfers uit de administratie van het lopende jaar per kostenplaats en totaal
  • De cijfers uit de administratie van het voorgaande jaar kostenplaats en totaal

De ondernemer is veelal visueel ingesteld en daarom zijn de gemaakte presentaties vooral grafisch opgebouwd. Daarnaast is het principe van "less is more" toegepast in deze presentatie.

Het eerste tabblad "Grafisch" is dan ook een vertaling van de cijfers naar grafieken en meters. Dit is namelijk ook het eerste wat de ondernemer te zien krijgt bij het openen van deze presentatie. Daarbij is deze presentatie een toevoeging op zijn andere presentatie, en is hetzelfde opgebouwd. Voor de totale cijfers van de administratie kan het beste naar een van de andere presentaties als Managementoverzicht worden gebruikt.

Het tweede tabblad toont de cijfers als onderbouwing van het eerste tabblad allemaal geconsolideerd incl. eliminaties. Dit zijn de toelichtingen op de grafieken. Dit sluit aan bij de traditionele cijfers uit de boekhouding op papier. 

Het laatste tabblad laat de cijfers op kostenplaats-niveau zien per geselecteerde periode als in totaal (cumulatief)

Deze presentatie is in het sjabloon op te nemen of kan bij administraties worden toegevoegd welke niet aan een sjabloon zijn gekoppeld.

Tabblad Grafisch | Het tabblad voor de ondernemer

Op het eerste tabblad staat bovenaan het logo (standaard het Visionplanner logo, maar kan worden aangepast naar het eigen logo). Daaronder staan drie meters voor OmzetSom der kosten en Resultaat (na belasting als geboekt). Deze meters geven aan met welk percentage men voor of achter loopt op vorig jaar.

Naast de meters staat een widget voor een tekstuele toelichting (Bevindingen en advies). Hiermee kan advies of de aandachtspunten worden benoemd vanuit het kantoor naar de klant. Dit is mogelijk om per periode toe te lichten.

De volgende zes widgets geven per periode inzichten in de gerealiseerde resultaten per kostenplaats als vorig jaar in totaal. Dit voor OmzetSom der kosten en het Resultaat, waarbij de eerste widgets per periode en de tweede widgets per kostenplaats alles wordt gespecificeerd. 

Daaronder twee cirkeldiagrammen met de resultaten voor Omzet en Som der kosten voor de geselecteerde periode.

Tabblad Cijfers | Het tabblad met alle toelichtingen 

Op het tabblad Cijfer staat ook bovenaan het logo (standaard het Visionplanner logo, maar kan worden aangepast naar het eigen logo). Daaronder staan vier tabellen. Deze tabellen vertalen de grafieken vanuit het eerste tabblad. 

Het idee hierachter is dat vanuit kantoor men liever vanuit cijfers werkt dan vanuit grafieken. Daar waar ondernemers meer grafisch georiënteerd zijn, ligt dit bij financieel getrainde mensen meestal anders. Daarom kunnen vanuit beide perspectieven de cijfers worden bekeken en besproken. 

 

Tabblad Kostenplaatsen | Het tabblad met alle cijfers per kostenplaats gespecificeerd 

Het tabblad Kostenplaats heeft bovenaan ook weer het logo (standaard het Visionplanner logo, maar kan worden aangepast naar het eigen logo). Daaronder staan twee winst-en-verliesrekening tabellen. Deze tabellen laten de waardes zien per kostenplaats voor de geselecteerde periode als totaal.

 

Dit is een standaard presentatie en kan natuurlijk worden aangepast. Met deze standaard presentatie maakt Visionplanner het nog makkelijker om snel cijfers te kunnen presenteren aan klanten.