Standaard presentaties

Managementoverzicht (standaard presentatie)

Deze standaard presentatie geeft een ondernemer het inzicht in:

  • De cijfers uit de administratie van het lopende jaar
  • De cijfers uit de administratie van het voorgaande jaar
  • De verwachting voor de toekomst o.b.v. cijfers van vorig jaar 

De ondernemer is veelal visueel ingesteld en daarom zijn de gemaakte presentaties vooral grafisch opgebouwd. Daarnaast is het principe van "less is more" toegepast in deze presentatie.

Het eerste tabblad "Grafisch" is dan ook een vertaling van de cijfers naar grafieken en meters. Dit is namelijk ook het eerste wat de ondernemer te zien krijgt bij het openen van deze presentatie.

Het tweede tabblad toont de cijfers als onderbouwing van het eerste tabblad. Dit zijn de toelichtingen op de grafieken. Dit sluit aan bij de traditionele cijfers uit de boekhouding op papier. 

Deze presentatie is in het sjabloon op te nemen of kan bij administraties worden toegevoegd welke niet aan een sjabloon zijn gekoppeld.

 

Tabblad Grafisch | Het tabblad voor de ondernemer

Op het eerste tabblad staat bovenaan het logo (standaard het Visionplanner logo, maar kan worden aangepast naar het eigen logo). Daaronder staan drie meters voor OmzetSom der kosten en Resultaat (voor belasting). Deze meters geven aan met welk percentage men voor of achter loopt op vorig jaar. 

Naast de meters staat een widget voor een tekstuele toelichting (Bevindingen en advies). Hiermee kan advies worden gegeven vanuit het kantoor naar de klant. Dit kan per periode worden toegelicht.

De volgende zes widgets geven het enkelvoudige en cumulatieve verloop weer van de OmzetSom der kosten en het Resultaat (voor belasting). 

 

Tabblad Cijfers | Het tabblad met alle toelichtingen 

Op het tabblad Cijfer staat ook bovenaan het logo (standaard het Visionplanner logo, maar kan worden aangepast naar het eigen logo). Daaronder staan vier tabellen. Deze tabellen vertalen de grafieken vanuit het eerste tabblad. 

Het idee hierachter is dat vanuit kantoor men liever vanuit cijfers werkt dan vanuit grafieken. Daar waar ondernemers meer grafisch georiënteerd zijn, ligt dit bij financieel getrainde mensen meestal anders. Daarom kunnen vanuit beide perspectieven de cijfers worden bekeken en besproken. 

 

Dit is een standaard presentatie en kan natuurlijk worden aangepast. Met deze standaard presentatie maakt Visionplanner het nog makkelijker om snel cijfers te kunnen presenteren aan klanten.