Benchmark instellen

Let op: voor alle entiteiten die zijn ingedeeld bij een benchmark, wordt het abonnementstarief voor benchmark automatisch opgenomen op de verzamelfactuur van de Partner. Hiervoor zijn dus geen afzonderlijke instellingen in het abonnement van de administratie!

Video
Klik hier om de video te bekijken als u alleen een zwart beeld krijgt te zien!  

Voorwaarden | Benchmark

Voordat je administraties kunt vergelijken middels een benchmark, is het belangrijk dat je  aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Alle administraties die je wil vergelijken, moeten gebruik maken van eenzelfde sjabloon waaruit de bedrijfsadministratie wordt beheerd. Klik hier voor sjabloon aanmaken.
  • Er moeten tenminste drie administraties deelnemen aan de benchmarkpool.
  • Je kunt alleen een benchmark maken vanuit een partnerabonnement. Buiten het partnerabonnement kan je immers geen sjabloon maken.
  • De kosten voor deelname aan de benchmark worden aan de partner gefactureerd. Dit is een vast maandbedrag per administratie die aan de benchmark is gekoppeld, ongeacht of deze wel of niet de cijfers zelf in zijn presentatie toont, ongeacht of deze wel of niet zijn cijfers "inlevert" aan de benchmark.
  • De deelnemers zijn verantwoordelijk voor een actuele presentatie van hun cijfers en gegevens.

Zodra een administratie wordt toegevoegd aan de benchmarkpool, zal de benchmarkmodule toegevoegd worden aan het abonnement van deze administratie.

Om een benchmark in te stellen, moet je de volgende stappen doorlopen.

 

Stap 1 | Ga naar het sjabloon waar je in wil benchmarken

Klik op de knop  'Beheer partner' en ga naar het tabblad sjablonen. Kies hier het sjabloon dat de basis gaat vormen voor jouw benchmarking. Je komt nu in het gekozen sjabloon terecht.

 

Stap 2 | Maak een Benchmark in het Sjabloon

Vanuit het sjabloon ga je ‘instellingen’. Klik hiervoor op  en kies voor instellingen. Wanneer je hier op hebt geklikt, kies je voor ‘benchmark’. Je maakt een nieuwe benchmark aan door op het icoontje ‘nieuwe benchmark aanmaken’ aan de rechter bovenkant van het scherm te klikken. Geef de benchmark een naam en selecteer de dag waarop je een update van de gegevens wenst.

 

Stap 3 | Voeg administraties toe aan de Benchmark 

Wanneer je een benchmark hebt gemaakt, selecteer je onder het kopje ‘mijn administraties’ -in het sjabloon- de administraties die je wilt meenemen in de benchmark.

Klik op de blauwe pijl tussen de twee tekstblokken om de administraties deel te laten nemen aan de benchmark. Sla de wijzigingen op en voilà, je benchmark is gereed.

Let op: De administraties die je toe wilt voegen moeten wel aan het sjabloon zijn gekoppeld. 

Let op: Dit moeten ten minste drie administraties zijn. (Administraties die je later toevoegt aan het sjabloon, kun je daarna ook opnemen in de benchmark).

 

Stap 4 | Maak tabellen en grafieken die benchmarkcijfers tonen. 

In het sjabloon kun je nu de grafiek (widget) aanmaken die de benchmarkcijfers toont.

Let op: Het aanmaken van een grafiek met benchmarkcijfers kan alleen binnen het sjabloon. Je kunt een sjabloon aanmaken als je een Visionplanner partner bent.

 

Lees meer:

Een grafiek of een tabel toevoegen

Cijfers verwerken in een grafiek of tabel