Presentatie VJP's

Voorafgaande Presentatie Journaalposten (Presentatie VJP's)

Binnen Visionplanner is het mogelijk om voorafgaande journaalposten te maken (VJP's). Er wordt onderscheid gemaakt tussen correctie VJP's (op grootboekrekening niveau) en presentatie VJP's (op Visionplanner rubriek). 

Correctie VJP's op grootboekrekeningniveau zijn administratieve correcties die in feite in de boekhouding gedaan hadden moeten worden.

Presentatie VJP's kunnen worden gebruikt om de cijfers afwijkend te presenteren (Bijvoorbeeld kortlopend deel van een lening) 

Video
Klik hier om de video te bekijken als u alleen een zwart beeld krijgt te zien!  

Benodigdheden

  • Bewerkrechten of toegang als medewerker
  • Een Compilation en/of Insights abonnement

Er zijn twee plaatsen om een Presentatie VJP te maken. Je kunt VJP's maken vanuit de doorzoom naar grootboekrekeningen of vanuit het derde tabblad van Actuele cijfers uitwerken.

Een Presentatie VJP boeken vanuit de Actuele cijfers uitwerken

Vanuit het tabblad Presentatie VJP's klik je op + Presentatie VJP toevoegen.

 

Er zijn 2 types Presentatie VJP's. 

Presentatie VJP's gelden voor een specifieke periode en kunnen onbeperkt aantal rubrieken bevatten.

Salderen geldt altijd voor 2 rubrieken en voor alle beschikbare perioden. 

Bijvoorbeeld de rubrieken Te vorderen omzetbelasting en Te betalen omzetbelasting. Als in een bepaalde periode de Te betalen omzetbelasting groter is dan de vordering wordt het saldo van deze 2 rubrieken gepresenteerd bij Te betalen omzetbelasting. Is het Te vorderen bedrag hoger, wordt het saldo bij de vorderingen gepresenteerd.

Een negatieve schuld zal dus ook als vordering worden gepresenteerd en vice versa.

Na opslaan zal de Presentatie VJP worden toegevoegd aan het overzicht.

Een Presentatie VJP boeken vanuit de cijfers

Een VJP boeken vanuit de cijfers kan vanaf iedere plaats in de applicatie. Klik hiervoor op de cijfers in je presentatie. 

Klik vervolgens door tot aan de grootboekrekeningen:

 

Klik hier op + presentatie VJP toevoegen en het bekende venster verschijnt. 

Visionplanner selecteert als eerste regel automatisch de rubriek waarop je hebt doorgeklikt.