Cijferbeoordeling

Actuele cijfers uitwerken

Hier kom je via het menu Geïmporteerde gegevens.
Rechtsboven kun je de gewenste periode kiezen en het periodetype (jaar, kwartaal, maand).

Linksboven staat een filter met drie opties: Grootboekrekeningen, rubrieken en alles.

1. Grootboekrekeningen

 

uitwerken cijfers grootboek

Dit overzicht laat alle gekoppelde rekeningen zien met de bijbehorende waarde. Voor balansrekeningen de stand, voor winst-en-verliesrekeningen de enkelvoudige mutatie.

Presentatie VJP's zullen hier nooit zichtbaar zijn, omdat deze niet op grootboekrekening gemaakt worden maar op presentatierubriek niveau.

Klik op de blauwe cellen om Correctie VJP's aan te maken.  

2. Rubrieken

uitwerken cijfers rubriek

Bij de rubrieken staan de uiteindelijke waarden die gepresenteerd worden in de kolom Saldo. De correctie VJP-kolom geeft de waarden weer die op de onderliggende gekoppelde grootboekrekeningen is geboekt.

Klik op de tabjes om Presentatie VJP's en correctie VJP's aan te maken.

3. Alles

Het filter Alles toont de combinatie van de bovenstaande twee opties. Zo is snel terug te vinden hoe een bepaalde waarde tot stand is gekomen.

 

uitwerken actuele cijfers