1. Support
  2. Prognose
  3. VPB (vennootschapsbelasting)

Vennootschapsbelasting invoeren bij de prognose

Je kan de vennootschapsbelasting op twee manieren opnemen in je prognose voor de exploitatie. Het kan door middel van de belastingtarieven over drie schijven en door middel van het invoeren van een voorschot. 

Tip: heb je niet te maken met vennootschapsbelasting? Presenteer de vennootschapsbelasting dan niet in de presentaties of zet de bedragen op 0.

Benodigdheden

  • Het abonnement Insights Ultimate
  • Bewerkrechten

 

Stap 1 | Open de module Prognose aanpassen

Kies voor 'Prognose (liquiditeit)' nadat je op  hebt geklikt rechts bovenaan de pagina.

 

Stap 2 | Verander de gegevens voor de Vennootschapsbelasting

Kies nu voor het tabblad exploitatie en zoek daar de regel voor de vennootschapsbelasting op. Hier vind je een radertje . Wanneer je op het radertje klikt, kan je de vennootschapsbelasting instellen. 

 Vennootschapsbelasting wordt betaald over het resultaat voor belasting. Het bedrag wordt berekend per maand en niet per jaar. Het is dan een soort reservering van gelden. 

Standaard eigenschappen voor het verloop is dat de betaling in de maand mei zal plaatsvinden met twee belasting schijven. Waarbij;

  • 20% wordt betaald over de eerste 200.000 van het resultaat voor belasting, 
  • 25% over alles boven de eerste 200.000

Tot de betaling zal geschieden zal er op de balans op een gelijknamige post het bedrag worden gereserveerd. De reservering kan je terugvinden onder Kortlopende schulden | Belastingen en premies.

Voorschot

Natuurlijk is niet elke organisatie een vennootschap en daardoor kan er worden gekozen voor een voorschot. Deze kan je leeg laten of per maand ingeven. Mocht je een maand geen voorschot willen opnemen dien je een nul-waarde in te geven.

Tip: in het koppelscherm kan je de naam veranderen naar IB. Klik hier voor meer informatie over het veranderen van naam. 

De voorschotten worden gereserveerd op de balans onder de gelijknamige post onder Kortlopende schulden | Belastingen en premies


Reservering op de balans

De te betalen vennootschapsbelasting zal dus op de balans komen in de groep Belastingen en Premies onder de Kortlopende schulden. Net als veel posten kan de afloop worden bepaald van de beginbalans.

De beginbalans, de startwaarde wordt bepaald door de waarde die staat op periode voor de startdatum van de prognose.

Om de afloop anders te laten lopen ga je naar de rubriek Vennootschapsbelasting (op de balans) en klik je op het afloop  icoon daarachter. Je kunt hierbij kiezen voor percentages of bedragen.