Thema dashboards

Themadashboard Transport

Van het themadashboard Transport zijn 3 verschillende presentaties beschikbaar; de standaardpresentatie Transport, de presentatie Transport inclusief begroting en de presentatie Transport inclusief prognose. Afhankelijk van de versie van de presentatie worden de actuele cijfers afgezet tegen de cijfers van vorig jaar, de begroting of de prognose. De drie verschillende presentaties zijn tevens in een geconsolideerde variant beschikbaar. Om gebruik te kunnen maken van het themadashboard Transport is een abonnement Insights Premium of hoger vereist.

 

 

De presentaties zijn opgebouwd uit de volgende tabbladen:

- Start: Hier wordt een totaaloverzicht gegeven van het resultaat, de omzet, de brutomarge, de, de liquiditeit, het eigen vermogen en de crediteuren.

- Omzet/marge*: Hier wordt de omzet, de kostprijs van de omzet en de brutomarge in totaal, per kilometer en per uur weergegeven. 

- Transportkosten*: Hier worden de kosten per inkoopwaarde groep enkelvoudig en cumulatief weergegeven. De verschillende inkoopwaarde groepen zijn: directe personeelskosten, brandstofkosten, onderhoudskosten, MRB/verzekering en overige transportkosten. Zie de instructie onder ‘koppelscherm’ voor de juiste verwerking.

- Kosten: Hier worden de verschillende soorten kosten enkelvoudig en cumulatief weergegeven.

- Personeel*: Hier worden de personeelskosten weergegeven, waaronder loonkosten/omzet/marge per gewerkt uur en per FTE. Daarnaast is hier informatie te vinden m.b.t. de lopende dienstverbanden**. 

- Liquiditeit*: Hier worden de liquiditeit, het werkkapitaal, de kasstromen en de financieringskosten weergegeven.

- Materieel: Hier worden de investeringen, afschrijvingen en de materiële vaste activa weergegeven.

- Deb/Cred: Hier worden debiteuren- en crediteurengegevens, een ouderdomsanalyse en het openstaand saldo van de debiteuren en de crediteuren weergegeven.

- KPI*: Hier worden diverse KPI’s, zoals marssnelheid, omzet per uur, brutomarge per kilometer, solvabiliteit en Ebitda weergegeven.

- Cijfers:  Hier worden de winst- en verliesrekening en de balans per maand weergegeven, aangevuld met een forecast.

- De presentatie Transport inclusief begroting heeft een extra tabblad Begroting, waarin begroting van de winst- en verliesrekening te zien is. Waar mogelijk is de begroting in bovenstaande tabbladen ook weergegeven. 

- De presentatie Transport inclusief prognose heeft een extra tabblad Prognose, waarin de prognose van de winst- en verliesrekening, de balans en de liquiditeit te zien is. Waar mogelijk is de prognose in bovenstaande tabbladen ook weergegeven. Om een prognose te kunnen maken is een Insights Ultimate abonnement benodigd.

* Bij deze tabbladen is het van belang dat de aanvullende gegevens zijn ingevuld.
** Het tabblad Personeel wordt gedeeltelijk gevuld vanuit de salarissoftware NMBRS of Loket. Deze software dient gekoppeld worden via Opties > Importinstellingen > Personeel. Werk je met andere salarissoftware, dan blijven bepaalde widgets leeg. Voor een verdere instructie hoe NMBRS of loket kan worden gekoppeld zie deze pagina.

Koppelscherm

Om optimaal gebruik te maken van het themadashboard Transport dienen er aanpassingen gedaan te worden in de gekoppelde grootboekrekeningen. Ga in de administratie naar Geïmporteerde gegevens > Naar koppelscherm.

 

Onder omzet in de Winst- en verliesrekening staat een rubriek Netto-omzet groepen en onder Kostprijs van de omzet staat een rubriek Inkoopwaarde groepen.

 

Via de opties kan de omschrijving van de subrubrieken aangepast worden. De inkoopwaarde groepen moeten zoals onderstaand hernoemd worden. Koppel vervolgens de juiste grootboekrekeningen aan de subrubrieken.

De omzetrekeningen moeten gekoppeld worden onder de netto-omzetgroepen. De netto-omzetgroepen mogen zelf gedefinieerd worden

Aanvullende cijfers

Het themadashboard Transport wordt gedeeltelijk gevuld vanuit de aanvullende cijfers. De aanvullende cijfers zijn optioneel. Worden de aanvullende cijfers niet ingevuld, dan blijven bepaalde (delen van) widgets leeg. 

De inhoud van de aanvullende cijfers wordt pas zichtbaar nadat het thema dashboard is toegevoegd aan de administratie. Mocht een themadashboard worden verwijderd dan zullen ook de aanvullende cijfers uit de administratie worden verwijderd.

Vul via Opties > Aanvullende cijfers > Branches > Transport de volgende aanvullende cijfers in om optimaal gebruik te kunnen maken van het dashboard:

> KM vervoermiddelen > benodigd voor tabblad Omzet/marge, Transportkosten, KPI

> Directe uren > benodigd voor tabblad Omzet/marge, Transportkosten, KPI

> Bodemprijs per KM > Optioneel voor grafische weergave Omzet per KM.

> Bodemprijs per uur > Optioneel voor grafische weergave Omzet per uur.

> Werkbare dagen > benodigd voor tabblad KPI

Het aantal FTE kan ingevuld worden onder Aanvullende cijfers > Personeel > Aantal FTE. 

De kredietlimiet kan ingevuld worden onder Aanvullende cijfers > Financieel > Kredietlimiet. 

Het staat de gebruiker vrij om de inhoud van het themadashboard aan te passen. Denk bijvoorbeeld aan het aanpassen van de kleurstelling van de grafieken of het aanpassen van de weergave. Het doen van aanpassingen in de berekeningen wordt afgeraden. Indien er een aanpassing in de berekening nodig is, maak dan een nieuwe berekening aan.