Thema dashboards

Themadashboard Kinderopvang

Van het themadashboard Kinderopvang zijn 3 verschillende presentaties beschikbaar; de standaardpresentatie Kinderopvang, de presentatie Kinderopvang inclusief begroting en de presentatie Kinderopvang inclusief prognose. Afhankelijk van de versie van de presentatie worden de actuele cijfers afgezet tegen de cijfers van vorig jaar, de begroting of de prognose. De drie verschillende presentaties zijn tevens in een geconsolideerde variant beschikbaar. Om gebruik te kunnen maken van het themadashboard Kinderopvang is een abonnement Insights Premium of hoger vereist.

 

De presentaties zijn opgebouwd uit de volgende tabbladen:

- Start: Hier wordt een totaaloverzicht gegeven van de omzet, het resultaat, de liquiditeit, het eigen vermogen, het werkkapitaal, de crediteuren en de debiteuren.

- Omzet*: Hier wordt de omzet per omzetgroep enkelvoudig en cumulatief weergegeven. Ook wordt de omzet afgezet tegen de eigen doelstelling. De verschillende omzetgroepen zijn zelf te definiëren. Zie de instructie onder ‘koppelscherm’ voor de juiste verwerking. 

- Kosten: Hier worden de totale kosten en huisvestingskosten enkelvoudig en cumulatief weergegeven.

- Personeel*: Hier worden de personeelskosten weergegeven, waaronder loonkosten per (gewerkt) uur en per FTE. Daarnaast is hier informatie te vinden m.b.t. de lopende dienstverbanden**.

- Liquiditeit*: Hier worden de liquiditeit, het werkkapitaal, de kasstromen en de financieringskosten weergegeven.

- Deb/Cred: Hier wordt een ouderdomsanalyse en het openstaand saldo van de crediteuren en de debiteuren weergegeven.

- KPI*: Hier worden diverse KPI’s, zoals omzet per FTE, omzet per uur, bezetting en resultaat per opvanguur weergeven.

- Cijfers:  Hier worden de winst- en verliesrekening en de balans per maand weergegeven, aangevuld met een forecast.

- De presentatie Retail inclusief begroting heeft een extra tabblad Begroting, waarin de begroting van de winst- en verliesrekening te zien is. Waar mogelijk is de begroting in bovenstaande tabbladen ook weergegeven.

- De presentatie Retail inclusief prognose heeft een extra tabblad Prognose, waarin de prognose van de winst- en verliesrekening, de balans en de liquiditeit te zien is. Waar mogelijk is de prognose in bovenstaande tabbladen ook weergegeven. Om een prognose te kunnen maken is een Insights Ultimate abonnement benodigd.

 

* Bij deze tabbladen is het van belang dat de aanvullende gegevens zijn ingevuld.

 

** Het tabblad Personeel wordt gedeeltelijk gevuld vanuit de salarissoftware NMBRS of Loket. Deze software dient gekoppeld worden via Opties > Importinstellingen > Personeel. Werk je met andere salarissoftware, dan blijven bepaalde widgets leeg. Lees hier verdere instructies hoe NMBRS of loket kan worden gekoppeld.

 

 

Koppelscherm

Om optimaal gebruik te maken van het themadashboard Kinderopvang dienen er aanpassingen gedaan te worden in de gekoppelde grootboekrekeningen. Ga in de administratie naar het koppelscherm.

 

Onder omzet in de Winst- en verliesrekening staat een rubriek Netto-omzet groepen en onder Kostprijs van de omzet staat een rubriek Inkoopwaarde groepen.

 

Via de opties kan de omschrijving van de subrubrieken aangepast worden. De netto-omzetgroepen en inkoopwaarde groepen kunnen zelf gedefinieerd worden. 

Hou de volgende standaard indeling aan voor netto-omzet 1 en 2

Netto-omzet 1 wordt Omzet BSO

Netto-omzet 2 wordt Omzet KDV

 

Aanvullende cijfers

Het themadashboard Kinderopvang wordt gedeeltelijk gevuld vanuit de aanvullende cijfers. De aanvullende cijfers zijn optioneel. Worden de aanvullende cijfers niet ingevuld, dan blijven bepaalde (delen van) widgets leeg.

 

De inhoud van de aanvullende cijfers wordt pas zichtbaar nadat het thema dashboard is toegevoegd aan de administratie. Mocht een themadashboard worden verwijderd dan zullen ook de aanvullende cijfers uit de administratie worden verwijderd.

 

Vul via Opties > Aanvullende cijfers > Branches > Kinderdagverblijf de volgende aanvullende cijfers in om optimaal gebruik te kunnen maken van het dashboard:

 

> Opvanguren BSO en KDV> benodigd voor tabblad KPI

> Kindplaatsen BSO en KDV  > benodigd voor tabblad KPI

>  Bezetting BSO en KDV> benodigd voor tabblad KPI

Het aantal FTE kan ingevuld worden onder Aanvullende cijfers > Personeel > Aantal FTE.

Het aantal m2 kan ingevuld worden onder Aanvullende cijfers > Operationeel > Aantal vierkante meters

 

De kredietlimiet kan ingevuld worden onder Aanvullende cijfers > Financieel > Kredietlimiet.

 

Het staat de gebruiker vrij om de inhoud van het themadashboard aan te passen. Denk bijvoorbeeld aan het aanpassen van de kleurstelling van de grafieken of het aanpassen van de weergave. Het doen van aanpassingen in de berekeningen wordt afgeraden. Indien er een aanpassing in de berekening nodig is, maak dan een nieuwe berekening aan.