Thema dashboards

Themadashboard Horeca

Van het themadashboard Horeca zijn 3 verschillende presentaties beschikbaar; de standaardpresentatie 'Horeca', de presentatie 'Horeca inclusief begroting' en de presentatie 'Horeca inclusief prognose'. Afhankelijk van de versie van de presentatie worden de actuele cijfers afgezet tegen de cijfers van vorig jaar, de begroting of de prognose. De drie verschillende presentaties zijn tevens in een geconsolideerde variant beschikbaar. Om gebruik te kunnen maken van het themadashboard Horeca is een abonnement Insights Premium of hoger vereist.

 

 

De presentaties zijn opgebouwd uit de volgende tabbladen:

- Start: Hier wordt een totaaloverzicht gegeven van het resultaat, de omzet, de brutomarge, de kosten, de liquiditeit, het eigen vermogen en de crediteuren.

- Omzet: Hier wordt de omzet per omzetgroep enkelvoudig en cumulatief weergegeven. De verschillende omzetgroepen zijn: gerechten, bier, frisdrank, wijn, koffie & thee en gedistilleerd. Zie de instructie onder ‘koppelscherm’ voor de juiste verwerking.

- Marge*: Hier wordt de brutomarge per omzetgroep weergegeven afgezet tegen de eigen doelstelling en het branchegemiddelde.

- Kosten: Hier worden de totale kosten, de exploitatiekosten en de huisvestingskosten enkelvoudig en cumulatief weergegeven.

- Personeel*: Hier worden de personeelskosten weergegeven, waaronder loonkosten per (gewerkt) uur en per FTE. Daarnaast is hier informatie te vinden m.b.t. de lopende dienstverbanden**. 

- Liquiditeit*: Hier worden de liquiditeit, het werkkapitaal, de kasstromen en de financieringskosten weergegeven.

- Deb/Cred: Hier wordt een ouderdomsanalyse en het openstaand saldo van de crediteuren en de debiteuren weergegeven.

- KPI*: Hier worden diverse KPI’s, zoals omzet per FTE, resultaat per tafel, solvabiliteit en Ebitda weergegeven.

- Cijfers:  Hier worden de winst- en verliesrekening en de balans per maand weergegeven, aangevuld met een forecast.

- De presentatie Horeca inclusief begroting heeft een extra tabblad Begroting, waarin begroting van de winst- en verliesrekening te zien is. Waar mogelijk is de begroting in bovenstaande tabbladen ook weergegeven. 

- De presentatie Horeca inclusief prognose heeft een extra tabblad Prognose, waarin de prognose van de winst- en verliesrekening, de balans en de liquiditeit te zien is. Waar mogelijk is de prognose in bovenstaande tabbladen ook weergegeven. Om een prognose te kunnen maken is een Insights Ultimate abonnement benodigd.

* Bij deze tabbladen is het van belang dat de aanvullende gegevens zijn ingevuld.
** Het tabblad Personeel wordt gedeeltelijk gevuld vanuit de salarissoftware NMBRS of Loket. Deze software dient gekoppeld worden via Opties > Importinstellingen > Personeel. Werk je met andere salarissoftware, dan blijven bepaalde widgets leeg. Voor een verdere instructie hoe NMBRS of loket kan worden gekoppeld zie deze pagina.

Koppelscherm
Om optimaal gebruik te maken van het themadashboard Horeca dienen er aanpassingen gedaan te worden in de gekoppelde grootboekrekeningen. Ga in de administratie naar Geïmporteerde gegevens > Naar koppelscherm.

 

Onder omzet in de Winst- en verliesrekening staat een rubriek Netto-omzet groepen en onder Kostprijs van de omzet staat een rubriek Inkoopwaarde groepen.


Via de opties kan de omschrijving van de subrubrieken aangepast worden. De groepen moeten zoals onderstaand hernoemd worden. Koppel vervolgens de juiste grootboekrekeningen aan de subrubrieken.

 

 

Aanvullende cijfers

Het themadashboard Horeca wordt gedeeltelijk gevuld vanuit de aanvullende cijfers. De aanvullende cijfers zijn optioneel. Worden de aanvullende cijfers niet ingevuld, dan blijven bepaalde (delen van) widgets leeg. 

De inhoud van de aanvullende cijfers wordt pas zichtbaar nadat het thema dashboard is toegevoegd aan de administratie. Mocht een themadashboard worden verwijderd dan zullen ook de aanvullende cijfers uit de administratie worden verwijderd.

Vul via Opties > Aanvullende cijfers > Branches > Horeca de volgende aanvullende cijfers in om optimaal gebruik te kunnen maken van het dashboard:

> Vergelijk > benodigd voor tabblad Marge (indien er branchecijfers ter vergelijking geplaatst dienen te worden)

   - Marge gerechten %

   - Marge bier %

   - Marge frisdrank %

   - Marge wijn %

   - Marge koffie & thee %

   - Marge gedistilleerd %

 

> Doelstellingen > benodigd voor tabblad Marge (indien er geen gebruik gemaakt wordt van een begroting of prognose)

   - Doelstelling marge gerechten %

   - Doelstelling marge bier %

   - Doelstelling marge frisdrank %

   - Doelstelling marge wijn %

   - Doelstelling marge koffie & thee %

   - Doelstelling marge gedistilleerd %

 

> Aantallen > benodigd voor tabblad KPI

   - Aantal tafels

   - Aantal stoelen

   - Aantal weekenden binnen maand

   - Aantal zonnige dagen

   - Aantal dagen geopend

 

> Personeel > benodigd voor tabblad Personeel

   - Uren vast personeel

   - Uren oproepkrachten

   - Uren inhuur

   - Uren DGA/Eigenaar(en)

   - FTE inhuur

 

Het aantal FTE kan ingevuld worden onder Aanvullende cijfers > Personeel > Aantal FTE. 

De kredietlimiet kan ingevuld worden onder Aanvullende cijfers > Financieel > Kredietlimiet. 

Het staat de gebruiker vrij om de inhoud van het themadashboard aan te passen. Denk bijvoorbeeld aan het aanpassen van de kleurstelling van de grafieken of het aanpassen van de weergave. Het doen van aanpassingen in de berekeningen wordt afgeraden. Indien er een aanpassing in de berekening nodig is, maak dan een nieuwe berekening aan.