Themadashboard Bouw

Van het themadashboard Bouw zijn 3 verschillende presentaties beschikbaar; de standaardpresentatie Bouw, de presentatie Bouw inclusief begroting en de presentatie Bouw inclusief prognose. Afhankelijk van de versie van de presentatie worden de actuele cijfers afgezet tegen de cijfers van vorig jaar, de begroting of de prognose. De drie verschillende presentaties zijn tevens in een geconsolideerde variant beschikbaar. Om gebruik te kunnen maken van het themadashboard Bouw is een abonnement Insights Premium of hoger vereist.

De presentaties zijn opgebouwd uit de volgende tabbladen:

- Start: Hier wordt een totaaloverzicht gegeven van de omzet, de brutomarge, het resultaat, het onderhanden werk, het eigen vermogen, de crediteuren en de debiteuren.

- Omzet/marge*: Hier wordt de omzet, de brutomarge in euro’s en de brutomarge in een percentage enkelvoudig en cumulatief weergegeven.

- Inkoopwaarde/OHW*: Hier worden de onderhanden werken, de omloopsnelheid van projecten en de inkoop en uitbesteden werken weergegeven.

- Kosten: Hier worden de verschillende soorten kosten enkelvoudig en cumulatief weergegeven.

- Personeel*: Hier worden de personeelskosten weergegeven, waaronder loonkosten/omzet/marge per gewerkt uur en per FTE. Daarnaast is hier informatie te vinden m.b.t. de lopende dienstverbanden**. 

- Liquiditeit*: Hier worden de liquiditeit, het werkkapitaal, de kasstromen en de financieringskosten weergegeven.

- MVA: Hier worden de investeringen, afschrijvingen en de materiële vaste activa weergegeven.

- Deb/Cred: Hier worden debiteuren- en crediteurengegevens, een ouderdomsanalyse en het openstaand saldo van de debiteuren en de crediteuren weergegeven.

- KPI*: Hier worden diverse KPI’s, zoals brutomarge, omzet, personeelskosten, overhead en resultaat per uur, solvabiliteit en Ebitda weergegeven.

- Cijfers:  Hier worden de winst- en verliesrekening en de balans per maand weergegeven, aangevuld met een forecast. De forecast is gebaseerd op de prognose, begroting of voorgaand jaar.

- De presentatie Bouw inclusief begroting heeft een extra tabblad Begroting, waarin begroting van de winst- en verliesrekening te zien is. Waar mogelijk is de begroting in bovenstaande tabbladen ook weergegeven. 

- De presentatie Bouw inclusief prognose heeft een extra tabblad Prognose, waarin de prognose van de winst- en verliesrekening, de balans en de liquiditeit te zien is. Waar mogelijk is de prognose in bovenstaande tabbladen ook weergegeven. Om een prognose te kunnen maken is een Insights Ultimate abonnement benodigd.

 

* Bij deze tabbladen is het van belang dat de aanvullende gegevens zijn ingevuld.

 

** Het tabblad Personeel wordt gedeeltelijk gevuld vanuit de salarissoftware NMBRS of Loket. Deze software dient gekoppeld worden via Opties > Importinstellingen > Personeel. Werk je met andere salarissoftware, dan blijven bepaalde widgets leeg. Lees hier verdere instructies hoe NMBRS of loket kan worden gekoppeld.

 

 

Aanvullende cijfers

Het themadashboard Bouw wordt gedeeltelijk gevuld vanuit de aanvullende cijfers. De aanvullende cijfers zijn optioneel. Worden de aanvullende cijfers niet ingevuld, dan blijven bepaalde (delen van) widgets leeg. 

 

De inhoud van de aanvullende cijfers wordt pas zichtbaar nadat het thema dashboard is toegevoegd aan de administratie. Mocht een themadashboard worden verwijderd dan zullen ook de aanvullende cijfers uit de administratie worden verwijderd.

 

Vul via Opties > Aanvullende cijfers > Branches > Bouw de volgende aanvullende cijfers in om optimaal gebruik te kunnen maken van het dashboard:

 

> Aantal projecten > benodigd voor tabblad omzet/marge en inkoopwaarde/OHW

> Waarde orderportefeuille (niet-gestarte projecten) > benodigd voor tabblad KPI

 

Het aantal FTE kan ingevuld worden onder Aanvullende cijfers > Personeel > Aantal FTE. 

 

De kredietlimiet kan ingevuld worden onder Aanvullende cijfers > Financieel > Kredietlimiet. 

 

Het staat de gebruiker vrij om de inhoud van het themadashboard aan te passen. Denk bijvoorbeeld aan het aanpassen van de kleurstelling van de grafieken of het aanpassen van de weergave. Het doen van aanpassingen in de berekeningen wordt afgeraden. Indien er een aanpassing in de berekening nodig is, maak dan een nieuwe berekening aan.