Sharepoint

Koppeling SharePoint instellen

In dit artikel vind je informatie inzake het instellen van de koppeling met SharePoint.

Dit artikel heeft betrekking op het product Compilation New

Sharepoint voor Compilation

Om Compilation te kunnen gebruiken dient er een site aangemaakt te worden in Sharepoint.

Gaan naar office.com en log hier in met je office gegevens. Ga vervolgens naar de Azure portal https:\\portal.azure.com

App Registration

 1. Log in bij de Azure portal.
 2. Ga naar Microsoft Entra ID beheren, via de knop beeld.

3. Onder beheren vind je App-registraties

4. Maak een nieuwe registratie aan;
  • De naam zullen de gebruikers zien bij het inloggen vanuit Compilation
  • Kies voor de volgende optie;

              Ondersteunde accounttypen

                   Wie kan deze toepassing gebruiken of heeft toegang tot deze API?

   • Alleen accounts in deze organisatiemap •  
 •  
  • Kies voor Client/systeemeigen (desktop en mobiel)
  • Vul de volgende URL in;

               https://vpc-nl.visionplanner.nl/cmp/signin-sharepoint-silent-callback


5. Klik op registreer.
6. Zodra je dit bevestigd krijg je een overzichtje met de benodigde gegevens die je            kan invullen in de beheer omgeving van Visionplanner.
    

  • De Toepassings-id (client-id)
  • En Map-id (tenant-id)

Sla deze tijdelijk ergens op.


7. De volgende stap is om de app registratie toegang te geven om aanpassing te doen.

Ga naar Api-machtigingen, klik op + een machtiging toevoegen en Kies voor SharePoint.


 


8. In de volgende stap, kies voor gedelegeerde machtiging.

9. Klik op het driehoekje voor 'Allsites' om deze open te klappen.
Vink vervolgens de volgende opties aan:
- All Sites Read
- All Sites write

10. Geef 'Beheerderstoestemming' via de gearceerde optie zoals onderstaand.
Indien deze knop niet actief is, dient de handeling uitgevoerd te worden door de beheerder van jullie Azure omgeving.
Zodra de beheerderstoestemming is gegeven, zal dit verschijnen bij 'status'

11. Open SharePoint, bijvoorbeeld via Office.com en maak hierin een nieuwe site aan.

 • Maak een nieuw site aan, via '+site maken' let op, dit dient echt een site te zijn (geen teams)
 • Kies voor teamsite
 • Kies voor de optie 'standaard team sjabloon'
 • En bevestig de keuze via 'sjabloon gebruiken'
 • Geeft dit een herkenbare naam (bijv. Compilation) en kies voor volgende.
 • Bij de instellingen adviseren wij om de privacyinstellingen op privé te laten staan. Overige gegevens kunnen naar wens aangepast worden.
 • Voeg vervolgens de gebruikers toe die gebruik gaan maken van Visionplanner Compilation.

De koppeling instellen in Visionplanner

 1. Ga naar Beheer Partner
 2. Ga naar Externe koppeling en kies voor Cloud opslag locatie.
 3. Het type is SharePoint
 4. Cloud opslag Adres; de URL bij het openen van SharePoint.
  ''https://[firmanaam].sharepoint.com''
 5. Site; Zoals zojuist aangemaakt bij stap 11 (zonder spaties)
 6. Bibliotheek; Bij gebruik 'Standaard Teamsjabloon'
  - Documenten (Nederlandse instellingen)
  - Documents (Engelstalige instellingen)

  Indien er geen gebruik gemaakt is van het 'Standaard Teamsjabloon' dan is het aan te raden een nieuwe Documentenbibliotheek aan te maken.

 7. Azure Client ID; Aangemaakt in stap 6
 8. Azure tenant ID; Aangemaakt in stap 6
 9. Mappen; wij adviseren onderstaande benamingen te hanteren. Hier kan van worden afgeweken.