1. Support
  2. Administratiedossier

Klanten toegang geven tot een checklist

Het is mogelijk om klant-gebruikers toegang te geven tot een checklist om deze in te vullen of bijvoorbeeld om documenten toe te voegen. Je geeft gebruikers toegang tot individuele checklists die de status ‘open’ hebben. 

Toegang geven doe je zoals bij samensteldossiers via de klantenkaart. Je komt daar het snelste vanuit de link bovenaan de checklist:

Van daar kom je op de pagina waar je klantgebruikers kunt toevoegen. Als een gebruiker eenmaal is toegevoegd, kun je de rechten toekennen. Zodra je een klantgebruiker ‘editor’ rechten op een presentatie hebt geven, krijg je de mogelijkheid om toegang te verlenen tot alle checklists met de status open. 

Hierbij is het volgende van belang:

    • De klantgebruiker krijgt de checklist te zien op de pagina “actuele cijfers uitwerken”. Dat is in paragraaf 3 van deze pagina uitgebreid beschreven. 
    • Zodra de checklist de status ‘in review’ krijgt, heeft de klantgebruiker geen toegang meer. Uiteraard kun je die status wel weer terugzetten als dat nodig is.
  • Let op: als je een nieuwe klantgebruiker uitnodigt, moet deze eerst de uitnodiging accepteren. Daarna kun je pas de toegang tot checklist voor deze gebruiker toevoegen. 

Uiteraard is het ook mogelijk om via de klantenkaart de rechten weer in te trekken. Je kunt onder het Info-icoontje in de header van de checklist altijd zien welke klantgebruikers toegang hebben tot de checklist.