Standaard presentaties

Kengetallen (standaard presentatie)

Deze standaard presentatie geeft een ondernemer het inzicht in:

  • Het verloop van belangrijke KPI's  voor een onderneming om de gezondheid van zijn onderneming goed te kunnen monitoren

De ondernemer is veelal visueel ingesteld en daarom zijn de gemaakte presentaties vooral veel met grafische widgets. Daarnaast is het principe van "less is more" toegepast in deze presentatie.

Het eerste tabblad "Grafisch" is dan ook een vertaling van de cijfers naar grafieken en meters. Dit is namelijk ook het eerste wat de ondernemer krijgt te zien bij het openen van deze presentatie.

Het tweede tabblad zijn de cijfers als onderbouwing van het eerste tabblad. Dit zijn de toelichtingen op de grafieken. Zoals men traditioneel de cijfers uit de boekhouding kreeg te zien.

Deze presentatie is in het sjabloon op te nemen of kan bij administraties worden toegevoegd welke niet aan een sjabloon zijn gekoppeld.

 

Tabblad Grafisch | Het tabblad voor de ondernemer

Op het eerste tabblad staat bovenaan het logo (standaard het Visionplanner logo, maar kan worden aangepast naar het eigen logo). Daaronder een widget waar een tekstuele toelichting (Bevindingen en advies) kan worden gegeven vanuit het kantoor naar de klant. 

De onderste widgets geven inzicht in het verloop van de afgelopen twaalf maanden per KPI;

  • Solvabiliteit
  • Werkkapitaal
  • Liquiditeiten
  • Brutomarge %
  • Nettomarge %
  • EBIT
  • EBITDA

Waarbij voor solvabiliteit, werkkapitaal en liquiditeiten de laatste stand ook groot in een widget wordt getoond.

 

 

Tabblad Cijfers | Het tabblad met alle toelichtingen 

Op het tabblad Cijfer staat eveneens bovenaan het logo (standaard het Visionplanner logo, maar kan worden aangepast naar het eigen logo). Daaronder staan twee tabellen welke de grafieken vanuit het eerste tabblad in cijfers vertalen.

Het idee hierachter is dat vanuit kantoor men makkelijker vanuit cijfers werkt dan vanuit grafieken. Waar ondernemers meer grafisch georiënteerd zijn ligt dit bij financieel getrainde mensen veelal andersom. Daarom kan men vanuit beide vlakken de cijfers bespreken en bekijken.

 

Dit is een standaard presentatie en kan natuurlijk worden aangepast, hiermee wilt Visionplanner graag het nog makkelijker maken om gebruik te maken van een aantal standaard presentaties.