Standaard presentaties

Kasstroomoverzicht

Deze standaard presentatie geeft een ondernemer het inzicht in de cijfers uit de administratie van de afgelopen 12 periodes

De ondernemer is veelal visueel ingesteld en daarom zijn de gemaakte presentaties vooral grafisch opgebouwd. Daarnaast is het principe van "less is more" toegepast in deze presentatie.

Het eerste tabblad "Grafisch" is dan ook een vertaling van de cijfers naar grafieken en tekstwidgets. Dit is namelijk ook het eerste wat de ondernemer te zien krijgt bij het openen van deze presentatie.

Het tweede tabblad toont de cijfers als onderbouwing van het eerste tabblad. Dit zijn de toelichtingen op de grafieken. Dit sluit aan bij de traditionele cijfers uit de boekhouding op papier. 

Deze presentatie is in het sjabloon op te nemen of kan bij administraties worden toegevoegd welke niet aan een sjabloon zijn gekoppeld.

Tabblad Grafisch | Het tabblad voor de ondernemer

Op het eerste tabblad staat bovenaan het logo (standaard het Visionplanner logo, maar kan worden aangepast naar het eigen logo), links komt het logo dat kan worden ingelezen via. Daaronder staan drie widgets met de laatste saldo voor Operationeel-, Investerings- en Financieringskasstroom (voor belasting). Deze widgets geven het laatste saldo aan van de periode selectie in het dashboard. 

Naast de kasstroombedragen staat een widget voor een tekstuele toelichting (Bevindingen en advies). Hiermee kan een advies (of bevinding) worden gegeven vanuit het kantoor naar de klant. Dit kan per periode worden toegelicht.

De volgende twee widgets geven per periode voor de afgelopen 12 periodes weer wat de mutaties zijn geweest voor het kasstroom, liquiditeiten en het werkkapitaal. 

Tabblad Cijfers | Het tabblad met alle toelichtingen 

Op het tabblad Cijfer staat ook bovenaan het logo (standaard het Visionplanner logo, maar kan worden aangepast naar het eigen logo) en het logo van de klant. Daaronder staan twee tabellen. Deze tabellen vertalen de grafieken vanuit het eerste tabblad. 

Het idee hierachter is dat vanuit kantoor men liever vanuit cijfers werkt dan vanuit grafieken. Daar waar ondernemers meer grafisch georiënteerd zijn, ligt dit bij financieel getrainde mensen meestal anders. Daarom kunnen vanuit beide perspectieven de cijfers worden bekeken en besproken. Waarbij het kasstroom veelal meer financiële kennis nodig is.

 

Dit is een standaard presentatie en kan natuurlijk worden aangepast. Met deze standaard presentatie maakt Visionplanner het nog makkelijker om snel cijfers te kunnen presenteren aan klanten.