Juli 2022 - releasenotes

HubSpot Video

De nieuwe Visionplanner release is er. Zoals je van ons gewend bent bevat deze release een aantal nieuwe functionaliteiten. Daarnaast zijn er diverse verbetering doorgevoerd. In dit bericht geven we je een overzicht van de belangrijkste wijzigingen en praten we je bij over andere ontwikkelingen bij Visionplanner.

Nieuwe functionaliteiten:

Elektronische handtekening

Na een succesvolle pilot is het voor alle Visionplanner gebruikers mogelijk om de jaarrekening te voorzien van een rechtsgeldige elektronische handtekening.

Of je accountant bent of niet maakt niet uit.

Jij ondertekent elektronisch de verklaring. De klant ondertekent elektronisch de jaarrekening en de notulen. Rechtstreeks via Visionplanner.

Om dit proces goed te laten verlopen zijn ook een aantal verbeteringen doorgevoerd in het samensteldossier.

In dit artikel lees je hier meer over. 

Invoegen omschrijvingen in titel van widget

In de titel van een widget kunnen nu ook omschrijvingen (of waarden) gebruikt worden, zodat bijvoorbeeld de naam van een firmant in de titel van een widget getoond kan worden.

Verbeteringen Financieel verslag

-Omschrijving resultaat

In de winst-en-verliesrekening is de omschrijving van het resultaat afhankelijk gemaakt van de rechtsvorm. Dus bij een BV staat er resultaat voor en na belasting. Bij een eenmanszaak of VOF staat er resultaat.

-Eigenaar dossier-items wijzigen

De eigenaar van een dossier-item kan gewijzigd worden door een opdrachtverantwoordelijke in plaats van alleen de eigenaar van het dossier-item.

Verbeteringen

SBI-code en postcode verplicht

Behalve de rechtsvorm en het KvK-nummer zijn nu ook de SBI-code en de postcode verplichte velden op de klantenkaart. Hiermee wordt de kwaliteit t.a.v. data-aanleveringen voor benchmarkberekeningen aanzienlijk hoger.

Omgeving België

 • De Belgische omgeving (vpc-be.visionplanner.com) heeft nu een Vlaamse vertaling.
 • Er kan nu per omgeving (NL of BE) ingesteld worden welke importbronnen van toepassing zijn, zodat er geen bronnen voor alleen de Belgische markt in de Nederlandse omgeving beschikbaar zijn en vice versa
 • Het onboarden van een nieuwe partner is nu Belgiëspecifiek (land, KvK-nummer, fiscaal nummer ed)
 • Deze aanpassingen gelden ook voor de partnergegevens en voor de klantenkaart
 • WalkMe content kan nu specifiek voor België ingericht worden
 • Tabbladen voor fiscale positie en verloopoverzichten worden verborgen (ipv disabled)
 • API om KvK-gegevens op te halen in klantenkaart aangepast voor België (kruispuntdatabank)

Verbeteringen voor deelnemers pilot elektronische handtekening

 • Op de rapportagetab van een dossier wordt nu ook het type handtekening (ingescand, digitaal, handmatig) per rapportage getoond.
 • Op de accorderingstab van een dossier zijn kolomtitels toegevoegd voor de kolommen met de uitvoerende persoon en datum per stap.
 • Het IP-adres wordt nu ook toegevoegd aan de metadata van de digitale handtekening.

Nieuw bestandstype voor logo's op financieel verslag

De vectormatige bestandstypen wmf en emf worden ondersteund, hetgeen zal leiden tot een duidelijkere weergave van het logo op het financieel verslag.

Taxonomie validatie op uitsplitsingen

Er is een validatie toegevoegd op uitsplitsingen in de taxonomie, zodat er al bij het genereren van het rapport (in plaats van pas bij publicatie) een melding is als de uitsplitsing op bijvoorbeeld langlopende schulden niet overeenkomt met het totaalbedrag.

Geconsolideerde SBR inrichtingsjaarrekening bank

In een geconsolideerd kredietrapportage dossier gebruikt de SBR inrichtingsjaarrekening beperkt nu zowel de geconsolideerde als enkelvoudige taxonomie elementen.

Configuratie wijzigingen

Nieuwe standaard presentaties

 • Thema dashboard Fiscale optimalisatie 2022

 • Dashboard voor weergave externe benchmark gegevens

Verbeteringen mobile app

 • Toevoeging widgets. Binnen de widgets kunnen de kpi's grafisch worden weergegeven en kan een gebruiker de gewenste grafiek/periode selecteren.
 • De app functionaliteit is ook opengesteld voor kantoorgebruikers.