Standaard presentaties

Jaarrekening (standaard presentatie)

De standaard presentatie geeft een ondernemer het inzicht in:

  • De cijfers uit de administratie van het lopende jaar in vergelijking met voorgaande jaren
  • De belangrijkste cijfers die je normaal bespreekt uit de jaarrekening op papier
  • Historie van 5 jaar

Cijfers worden gepresenteerd voor de afgelopen vijf jaar, als mogelijk. Zo kunnen er meerdere jaren worden geïmporteerd. Staan er historische jaren in een ander boekhoudpakket? Dan kunnen deze ook worden ingelezen. Dit kan per boekhoudjaar.

De jaarrekening zoals deze wordt gepresenteerd in Visionplanner lijkt totaal anders dan hoe je deze gewend was op papier. Echter, de inhoud, de cijfers, zijn exact hetzelfde als het oude rapport dat men van een accountant gewend is. Deze nieuwe manier van presenteren biedt veel voordelen.
Zo kan de klant zelf interactief door de cijfers bladeren. Door op de bedragen te klikken wordt de specificatie van dit bedrag getoond. Hiermee kan de klant dus precies zien hoe alle bedragen in de jaarrekening tot stand zijn gekomen.

De jaarrekening voldoet natuurlijk aan alle relevante wet- en regelgeving en aan alle eisen. Voor een B.V. kan de jaarrekening digitaal worden aangeboden via Standard Business Reporting (SBR) richting de Kamer van Koophandel.

Deze presentatie is in het sjabloon op te nemen of kan bij administraties worden toegevoegd welke niet aan een sjabloon zijn gekoppeld.

Tabblad Samenvatting | Hoe sta je ervoor ten opzichte van vorig jaar?

Op het eerste tabblad staat bovenaan de titel met eronder een widget. Hier kan tekstuele toelichting (Bevindingen en Advies) worden gegeven vanuit het kantoor naar de klant. Dit kan per periode worden toegelicht.

De meters eronder geven een overzicht hoe er is gepresteerd op OmzetSom der kosten en Resultaat (voor belasting) in vergelijking met vorig jaar.

 

Tabblad Resultaatanalyse | De resultaten van de afgelopen jaren naast elkaar

Op het tabblad Resultaatanalyse zijn de resultaten vanuit de exploitatie te zien van maximaal de afgelopen 5 jaren. Dit presenteren we in een lijngrafiek voor resultaat met daaronder de specificaties in verschillende widgets. 

 

Tabblad Financiële positie | Hoe staat de onderneming ervoor vanuit de balans?

De financiële positie geeft inzicht op de balans waardes van de afgelopen vijf jaar. In de eerste grafiek wordt het werkkapitaal en de liquiditeit weergeven. Daaronder staan de widgets met de toelichtingen van de balanscijfers van de onderneming.

 

Tabblad Eigen vermogen | Inzicht in het eigen kapitaal van de ondernemer in de onderneming

Grafische weergave van het verloop van het vermogen in de onderneming.

Tabblad Kasstroom | De ontwikkeling van de kasstroom van de onderneming 

In dit tabblad worden de vier kasstromen en de ontwikkeling daarvan door de jaren toegelicht.

Tabblad Kengetallen | De belangrijke KPI's van de levensvatbaarheid van de onderneming 

In dit tabblad zijn kengetallen opgenomen van de onderneming die inzicht geven in hoe de ondernemer er voor staat. Dit wordt gepresenteerd voor minimaal de afgelopen vijf jaar.

 

Tabblad Fiscale positie | Hoe is de belasting berekend?

In dit tabblad wordt de berekening van de winstbelasting gepresenteerd. Alle aftrekposten en fiscale bijtellingen worden hier getoond. 


Dit is een standaard presentatie en kan naar eigen wens worden aangepast. Hiermee maakt Visionplanner de werking middels standaard presentaties nog makkelijker.