1. Support
  2. Compilation (First edition)
  3. Jaarrekening accorderen, vaststellen en deponeren

Jaarrekening accorderen, ondertekenen, vaststellen en deponeren

Je kunt met accorderen beginnen als de volgende zaken zijn geregeld:

  • De Acceptatiefase is geaccordeerd.
  • De Planningsfase is geaccordeerd.
  • De risico’s zijn afgehandeld.
  • De rapporten zijn gegenereerd (voor een rechtsvorm die gedeponeerd moet worden dienen de publicatiestukken te zijn toegevoegd) en er zijn geen validatiefouten meer.

Let op! De Kamer van Koophandel is overgegaan naar een n-2 ondersteuning.
'N' staat voor het voorgaande boekjaar. Dit betekent dat in 2023 alleen de publicatiestukken van 2022, 2021 en 2020 via Visionplanner kunnen worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Heb je oudere jaren die je alsnog wil deponeren? Neem dan hiervoor contact op met de Kamer van Koophandel. 

Akkoord opdrachtverantwoordelijke

De opdrachtverantwoordelijke geeft akkoord voor het definitief maken van de jaarrekening.
De jaarrekening wordt nu in concept aangeboden aan de klant. Zolang er nog geen akkoord is van de klant, kan de klant alleen rapporten met concept-watermerk opvragen.

Waarschuwing als accorderingsrechten gewijzigd zijn

Als er na het genereren van de publicatiestukken nog klantgebruikers met accorderingsrechten worden toegevoegd of verwijderd, dan moet de pdf opnieuw worden gegenereerd, zodat deze de juiste lijst met ondertekenaars bevat. Om te voorkomen dat dit vergeten wordt, wordt in dit geval vanaf nu ook de volgende waarschuwing gegeven bij het akkoord opdrachtverantwoordelijke: “Het akkoord opdrachtverantwoordelijke kan niet gegeven worden, omdat rapportages zijn aangepast na de laatste keer dat deze gegenereerd zijn.” Deze waarschuwing verdwijnt, zodra de pdf opnieuw is gegenereerd.

Akkoord klant

De klant geeft akkoord op de jaarrekening. Dat kan door in te loggen in Visionplanner via de webbrowser of via de Visionplanner MKB app voor de smartphone. In het geval er meerdere bestuurders of vennoten zijn, moeten zij allemaal akkoord geven.

Indien gekozen wordt om het financieel verslag te voorzien van een ingescande handtekening moet de klant kan zijn handtekening uploaden op zijn profielpagina. Heeft hij dat gedaan, dan wordt de handtekening automatisch geplaatst onder het financieel verslag.

Indien gekozen wordt voor een 'natte handtekening'. dan moet hij zijn handtekening zetten op de uitgeprinte versie. In het onderdeel 'ondertekening' van het financieel verslag kan je namen voor 'natte handtekeningen' toevoegen aan de ondertekeningsparagraaf. Die namen worden dan in het financieel rapport opgenomen, inclusief velden voor plaats en datum (die de ondertekenaar dan ook zelf op de afdruk moet invullen).

Indien er niet voor gekozen is om de verklaring elektronisch te ondertekenen wordt de jaarrekening na het laatste akkoord definitief gemaakt. Het concept-watermerk vervalt en de samenstellingsverklaring wordt gedateerd.

Zijn er meerdere handtekeningen nodig? Dan geldt deze werkwijze per persoon.
Let op: alleen de klant zelf kan zijn eigen handtekening uploaden. 

Ondertekening verklaring

De opdrachtverantwoordelijke ondertekent de verklaring indien gekozen is om deze elektronisch te ondertekenen. Om de identiteit van de ondertekenaar te verifiëren is een tweestapsverificatie ingebouwd. 

Na het starten van de elektronische ondertekening moeten de gebruikers zich eerst opnieuw aanmelden bij Visionplanner. Daarna wordt een verificatiecode verstuurd via e-mail. Deze code dient vervolgens ingevuld te worden in Visionplanner.

Ondertekening jaarrekening

De klant ondertekent de jaarrekening indien gekozen is om deze elektronisch te ondertekenen.

Dit is mogelijk via de webbrowser of door gebruik te maken van de Visionplanner app.

Zijn er meerdere handtekeningen nodig? Dan geldt deze werkwijze per persoon.

Vaststellen, ondertekenen notulen, en deponeren

De Algemene Vergadering stelt de jaarrekening vast. Voor het opstellen van de notulen is een standaardtekst aanwezig onder de knop ‘Vaststellen jaarrekening’. De notulen kunnen eventueel door de accountant/adviseur uitgewerkt worden.

De klant ondertekent de jaarrekening indien gekozen is om deze elektronisch te ondertekenen.

Dit is mogelijk via de webbrowser of door gebruik te maken van de Visionplanner app.

Direct na het vaststellen worden de publicatiestukken automatisch gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Overslaan van deze stap wanneer die niet verplicht is

Vaststellen (en deponeren) is niet verplicht voor de rechtsvormen 'Eenmanszaak', 'Maatschap' en 'Vennootschap onder firma'. Voor dossiers van administraties met één van deze rechtsvormen wordt de stap 'Vastellen, ondertekenen notulen, en deponeren' dan ook overgeslagen.

Status ‘Afgerond’ voor samensteldossiers zonder publicatiestukken

Wat wel de laatste stap van het proces is, is afhankelijk van het wel of niet gebruiken van de samenstellingsverklaring en de elektronische handtekening. 

In de dossiermonitor geldt voor alle dossiers waarvoor geen vaststelstap nodig is, als eindstatus: ‘Afgerond’. Het dossier krijgt deze status na het uitvoeren van de laatste accorderingsstap.

Voor dossiers met publicatiestukken is de eindstatus ‘Gepubliceerd’.

E-mailnotificaties en herinneringen

Voor alle stappen in dit proces kunnen e-mailnotificaties en herinneringen verstuurd worden. Dit kan ingesteld worden op de klantenkaart. Zie dit artikel voor meer informatie hierover.