1. Support
  2. Financieel verslag

Jaarrekening accorderen, vaststellen en deponeren

Je kunt met accorderen beginnen als de volgende zaken zijn geregeld:

  • De Acceptatiefase is geaccordeerd.
  • De Planningsfase is geaccordeerd.
  • De risico’s zijn afgehandeld.
  • De rapporten zijn gegenereerd (voor een rechtsvorm die gedeponeerd moet worden dienen de publicatiestukken te zijn toegevoegd) en er zijn geen validatiefouten meer.

Let op! De Kamer van Koophandel is overgegaan naar een n-2 ondersteuning. 'N' staat voor het voorgaande boekjaar. Dit betekent dat in 2020 alleen de publicatiestukken van 2019, 2018 en 2017 via Visionplanner kunnen worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Heb je oudere jaren die je alsnog wil deponeren? Neem dan hiervoor contact op met de Kamer van Koophandel. 

Akkoord opdrachtverantwoordelijke

De opdrachtverantwoordelijke geeft akkoord voor het definitief maken van de jaarrekening.
De jaarrekening wordt nu in concept aangeboden aan de klant. Zolang er nog geen akkoord is van de klant, kan de klant alleen rapporten met concept-watermerk opvragen. 

Akkoord klant

De klant geeft akkoord op de jaarrekening. Dat kan door in te loggen in Visionplanner via de webbrowser of via de Visionplanner MKB app voor de smartphone. In het geval er meerdere bestuurders of vennoten zijn, moeten zij allemaal akkoord geven.

De klant kan zijn handtekening uploaden op zijn profielpagina. Heeft hij dat gedaan, dan wordt de handtekening automatisch geplaatst onder het financieel verslag. Heeft hij dat niet gedaan, dan moet hij zijn handtekening zetten op de uitgeprinte versie.
Zijn er meerdere handtekeningen nodig? Dan geldt deze werkwijze per persoon.
Let op: alleen de klant zelf kan zijn eigen handtekening uploaden. 

Na het laatste akkoord wordt de jaarrekening definitief gemaakt. Het concept-watermerk vervalt en de samenstellingsverklaring wordt gedateerd.

Vaststellen en deponeren

De Algemene Vergadering stelt de jaarrekening vast. Voor het opstellen van de notulen is een standaardtekst aanwezig onder de knop ‘Vaststellen jaarrekening’. De notulen kunnen eventueel door de accountant/adviseur uitgewerkt worden. De notulen zijn alleen zichtbaar als de klant de notulen vaststelt. Doet de opdrachtverantwoordelijke dit namens de klant, dan zijn de notulen niet zichtbaar.

Eén persoon vult namens de klant de datum van vaststelling van de jaarrekening in en geeft akkoord namens de Algemene Vergadering. Dit is mogelijk via de webbrowser of door gebruik te maken van de Visionplanner MKB app.

Direct na het akkoord worden de publicatiestukken automatisch gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.