Samensteldossier afronden

Gebruikers toevoegen aan dossier jaarrekening

Stap 1 | Maak een opdrachtverantwoordelijke aan

De opdrachtverantwoordelijke is de persoon die eindverantwoordelijk is voor het dossier. Er kunnen meerdere opdrachtverantwoordelijken worden toegevoegd aan een dossier. Je kunt een opdrachtverantwoordelijke toevoegen door op 'Opdrachtverantwoordelijke toevoegen' te klikken. 

Je kunt de opdrachtverantwoordelijke ook in een later stadium toevoegen. Voor de voortgang in het dossier is er wel een opdrachtverantwoordelijke nodig om verschillende stadia af te tekenen (bijv. de Acceptatie- en de Planningsfase). 

Let op: Alleen medewerkers van het kantoor kunnen worden toegevoegd als opdrachtverantwoordelijke.

Stap 2 | Geef de klant toegang tot het dossier

Voor het aftekenen van de jaarrekening, dient de klant toegang te hebben tot het dossier.
Voordat je de klant toegang kan geven tot het dossier, moet je de klant uitnodigen voor de tussentijdse presentatie. De klant moet gebruiker zijn in het systeem voordat je hem of haar kunt toevoegen. 

 Je hebt twee opties:

 • Klant kan alleen accorderen, vaststellen en taken uitvoeren: Wanneer je voor deze optie kiest, krijgt de klant alleen de rapportage te zien. De klant kan alleen het dossier accorderen en de taken die aan hem worden toegewezen vanuit het dossier afhandelen. Deze taken kan hij vanuit de takenbak rechtsboven in het scherm benaderen. 

 • Klant kan accorderen, vaststellen, taken uitvoeren en dossier inzien: Wanneer je voor deze optie kiest, krijgt de klant het complete dossier te zien. Je kiest voor deze optie als je de klant mee wilt laten kijken in het complete dossier. 

Let op: De klant krijgt geen melding dat hij/zij is toegevoegd aan het dossier. 

Om gebruikers rechten toe te kennen, ga je naar de Klantenkaart.

Let op: 
Als je de klant niet kan toevoegen aan het dossier, is de klant nog geen gebruiker in het systeem. Lees hier hoe je de klant gebruiker kan maken.

Stap 3 | Stel e-mail notificaties in

Per gebruiker (opdrachtverantwoordelijke) kan ingesteld worden of e-mail notificaties verstuurd moeten worden.

Er zijn drie verschillende e-mailnotificaties beschikbaar:

 • Accorderen en vaststellen samensteldossier
  Je ontvangt een notificatie voor de volgende stappen
  • Akkoord klant
  • Ondertekening klant
  • Ondertekening jaarrekening
  • Vaststellen en deponeren
 • Publicatiefouten samensteldossier
  Je ontvangt een notificatie wanneer een publicatie een foutmelding heeft opgeleverd.
 • Geslaagde publicaties samensteldossier
  Je ontvangt een notificatie wanneer een publicatie succesvol is gepubliceerd (gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel).
image-20230914-082547

Herinneringen

Naar aanleiding van de e-mailnotificaties worden herinneringen verstuurd volgens onderstaand schema:

Akkoord klant

Iedere 5 dagen, maximaal 3 keer (*)

Ondertekening verklaring

Iedere 2 dagen, maximaal 3 keer (*)

Ondertekening jaarrekening

Iedere 2 dagen, maximaal 3 keer (*)

Vaststellen en deponeren

Iedere 2 dagen, maximaal 3 keer (*)

(*) Zondagen worden niet meegeteld.