Tips & tricks

Financiële import afronden

Deze optie in de importinstellingen zorgt ervoor dat de cijfers bij het importeren afgerond worden op hele euro's. Hierdoor zullen in de jaarrekening en dashboards presentatie de tellingen altijd aansluiten en hoef je geen tijd meer te besteden aan het wegboeken van afrondingsverschillen.

Houd er wel rekening mee dat door afronden juist wel afrondingsverschillen ontstaan met het doorzoomen naar (onafgeronde) grootboekrekeningen.

De hieronder aangegeven stappen dienen per administratie te worden ingesteld.

Stap 1 | Ga naar de importinstellingen
Wanneer je de financiële import wilt afronden, ga je naar de 'Importinstellingen'. Klik hiervoor eerst op. Ga van hieruit naar 'Importinstellingen'.

Stap 2 | Zet ‘Financiële import afronden’ aan
Je ziet nu in het scherm de optie 'Financiële import afronden' verschijnen. Om de functie te activeren, zet je het "schuifje" bij 'Financiële import afronden' naar rechts.1-2

Stap 3 | Controleer de importinstellingen
Open de importinstellingen van de financiële import en controleer de ingestelde boekjaren. Pas het eerste boekjaar aan naar een recenter jaar Indien het niet wenselijk is om ook de cijfers van voorgaande boekjaren opnieuw te importeren en af te ronden. Bijvoorbeeld als je in voorgaande jaren handmatig afrondingsverschillen hebt gecorrigeerd met een (presentatie)-vjp in Visionplanner. Sluit daarna de import instellingen.
2-2
Stap 4 | Importeer de cijfers
Klik op 4-1 en nog een keer op 4-1 om de cijfers handmatig te importeren.

Stap 5 | Presentatie-vjp aanpassen / toevoegen
- Open het menu  Actuele cijfers uitwerken
- Kies tab Presentatie-VJP’s
- Controleer het boekjaar

Voor de verwerking van het afrondingsverschil maakt Visionplanner zelf een presentatie-vjp aan met de omschrijving ‘Afrondingsverschil’. Deze VJP kun je aanpassen, zodat je het verschil kunt verwerken op een rubriek naar keuze in de winst-en-verliesrekening. Eventuele verschillen in de balansrekeningen worden automatisch verwerkt in het onverdeelde resultaat.
3-1
De presentatie-vjp geldt voor één jaar. Je kunt de presentatie-vjp dupliceren met de 5knop en in de kopie het jaar wijzigen naar het gewenste jaar.