Releasenotes 2021

Februari 2021 - Releasenotes

Er staat een nieuwe Visionplanner-release gepland. Zoals je van ons gewend bent bevat deze release een aantal nieuwe functionaliteiten. Daarnaast zijn er diverse verbetering doorgevoerd. In dit bericht geven we je een overzicht van de belangrijkste wijzigingen en praten we je bij over andere ontwikkelingen bij Visionplanner.

 

Nieuwe functionaliteiten:

FT15 Taxonomieën

De nieuwste taxonomieën voor het aanleveren van jaarrekeningen bij de bank (FT15) zijn beschikbaar.

 

Checklist samensteldossier (Alleen beschikbaar als pilot)

Visionplanner ontwikkelt de mogelijkheid om checklists te gebruiken in het samensteldossier.

Vanaf deze release is deze functionaliteit beschikbaar als pilot-feature. 

Checklists kunnen toegevoegd worden bij de volgende onderdelen:

  • Acceptatie
  • Planning
  • Bespreekverslag
  • Afrondingsmemorandum

Het gebruik van de checklists is optioneel en bedoeld om daar waar nodig meer sturing en guidance te kunnen geven aan gebruikers bij het uitwerken van het samensteldossier.

 

Excel import 13 perioden (Alleen beschikbaar als pilot)

Vanaf deze release is het ook mogelijk om financiële cijfers voor administraties met 13 perioden via Excel te importeren. 

-Hier is dit import document

 

Verbeteringen:

Weergave samensteldossier

De inhoud van de tabbladen Acceptatie, Planning, Bespreekverslag en Afrondingsmemorandum wordt gecomprimeerder weergegeven. Buiten het feit dat dit wat makkelijker leest creëren we daarmee ruimte aan de rechterkant van het scherm voor de checklists die momenteel door Visionplanner in ontwikkeling zijn.

 

Wijzigingen in dossier rechten en het accorderen van de jaarrekening

We hebben een aantal verbeteringen doorgevoerd in het accorderingsproces voor accountants en adviseurs die namens de klant akkoord geven in Visionplanner.

  • De rechten voor accorderen en vaststellen namens de klant zijn nu gesplitst zodat je bijvoorbeeld kunt aangeven dat je wel wilt accorderen namens de klant maar dat de klant wel zelf moet vaststellen. Je kunt deze rechten instellen op de klantenkaart.
  • Het is niet meer mogelijk om rechten voor accorderen en vaststellen namens de klant toe te kennen als de klant zelf al rechten heeft voor het accorderen en vaststellen en vice versa.
  • Als de opdrachtverantwoordelijke accordeert namens de klant wordt dat ook als zodanig weergegeven bij de betreffende stappen in het dossier.

 

Engelstalige jaarrekening

Voor het aanmaken van een Engelstalige jaarrekening is niet langer het Advies Ultimate abonnement vereist indien de betreffende administratie gekoppeld is aan een Engelstalig sjabloon.

 

Dossier-item voltooien

In het dossier-item is voortaan beter zichtbaar of het dossier-item voltooid is. Daarnaast wordt beter uitgelegd waarom het in sommige gevallen niet mogelijk is om het item te voltooien.  

 

Nieuwe toelichting financieel verslag

In de toelichting op de jaarrekening is een tekstblok voor de 'Grondslagen van de herwaarderingsreserve' toegevoegd.

 

Opgeloste klant-issues 

  • Aangepaste pagina einde in financieel verslag
  • 'Kopieer naar klembord' werkt niet
  • Cashweb import werkt niet