Import boekhoudpakketten via connector
  1. Support
  2. Core - Importeren
  3. Import boekhoudpakketten via connector

Excel

Visionplanner Cloud kent de mogelijkheid om cijfers via Excel te importeren. Is er voor jouw softwarepakket geen Visionplanner Cloud Connector? Dan is importeren met behulp van het Excel-sjabloon voor jou de oplossing! (of gebruik een auditfile)

Wil of kan je geen gebruik maken van de Excel-import via de Visionplanner Cloud Connector, omdat je bijvoorbeeld een Apple computer gebruikt? Dan kan je gebruikmaken van de Excel Upload optie.

Video voorbeeld 

Klik hier om de video te bekijken als je alleen een zwart beeld krijgt te zien!


Voorbereiding

Download het Excel-sjabloon hier, en vul daar de cijfers in die je wilt inlezen.

Heeft jouw administratie 13 perioden? Dan kun je het Excel bestand voor 13 perioden hier downloaden.

A


De voorwaarde voor het invullen:

Er moet een administratienaam ingevuld worden. Deze wordt later als organisatienaam gebruikt. 

Periode en jaar moeten altijd op regels 4 en 5 blijven staan. Als je een ander jaar wilt inlezen geef je dat in regel 4 aan. De regel die eronder staat bepaalt dan de periode. Als er niets is ingevuld boven een periode wordt het laatste ingegeven jaar gebruikt.

De balanswaarden dienen voor alle maanden als stand te worden ingegeven. De balanswaarde wordt alleen opgenomen als er een grootboekrekeningnummer als omschrijving bij staat. De beginbalans dien je dan ook op te tellen bij periode 1 zodat de stand van januari de beginbalans + cijfers januari zijn, dit geldt ook voor alle volgende maanden. Alle creditbedragen vul je negatief (-) in. De bedragen in de totaalkolom kunnen worden genegeerd.

De winst-en-verlieswaarden moeten enkelvoudig als mutaties worden ingegeven. Daarbij wordt een rekening van de winst-en-verliesrekening alleen opgenomen als er een grootboekrekeningnummer en een omschrijving bij staat. Alle creditbedragen, zoals de omzet, dienen negatief (-) te worden ingevuld.

Optioneel is het mogelijk om voor de winst-en-verliesrekening ook kostenplaatsen in te vullen. Deze worden dan automatisch overgenomen naar Visionplanner.

Let er ook op dat je niet per jaar een nieuwe Excel gebruikt, maar dat je de Excel die je gebruikt aanvult met het volgende jaar. Anders kan het zijn dat je de cijfers van vorig jaar overschrijft.

Als je meer regels wilt kan je deze invoegen. Als je meerdere jaren wilt inlezen kan je de kolommen kopiëren en plakken en dan het jaartal veranderen.

De beveiliging mag uitgezet worden.

Zorg ervoor dat er geen lege regels tussen de verschillende rubrieken staan.

Het importeren van het Excel-sjabloon in Visionplanner Cloud

Stap 1 | Selecteer de juiste gegevens
Kies bij de Boekhoudsoftware voor het Excel sjabloon en kies een presentatie. Bij presentaties is er de keuze uit standaardsjablonen van Visionplanner en evt. jouw eigen sjablonen.

Stap 2 | Connector downloaden 
Visionplanner Cloud Connector 
Let op: je browser of virusscanner kan een waarschuwing weergeven. Je dient toestemming te geven om de connector te starten.


Stap 3 | Boekhoudbestand selecteren
Als je de connector opent geef je de locatie van jouw boekhoudbestand op zodat die kan worden geïmporteerd naar Visionplanner Cloud.

 Stap 4 | Koppelen
Nu is de structuur van het Excel sjabloon ingelezen en kan er gekoppeld worden. Zie ook stap 2 van handleiding snel starten.

LET OP! Om van deze import gebruik te kunnen maken, moet frame-work 4.0 op uw computer geinstalleerd zijn. Dit kanvia de Microsoftwebsite worden gedownload.