Standaard presentaties

Debiteuren (standaard presentatie)

Deze standaard presentatie geeft een ondernemer het inzicht in:

  • De openstaande debiteuren
  • Ouderdoms analyse van de debiteuren
  • Gemiddelde betalingstermijn
  • Openstaand saldo per debiteur

De ondernemer is veelal visueel ingesteld en daarom zijn de gemaakte presentaties vooral veel met grafische widgets. Daarnaast is het principe van "less is more" toegepast in deze presentatie.

Het eerste tabblad "Grafisch" is dan ook een vertaling van de cijfers naar grafieken en meters. Dit is namelijk ook het eerste wat de ondernemer krijgt te zien bij het openen van deze presentatie.

Het tweede tabblad zijn de cijfers als onderbouwing van de het eerste tabblad. Dit is een lijst van het openstaand saldo per debiteur.

 

Deze presentatie is in het sjabloon op te nemen of kan bij administraties worden toegevoegd welke niet aan een sjabloon zijn gekoppeld.

 

Tabblad Grafisch | Inzicht in de debiteuren

Op het eerste tabblad staat bovenaan het logo (standaard het Visionplanner logo, maar kan worden aangepast naar het eigen logo). Daaronder een gemiddelde betalingstermijn van de debiteuren met links daarnaast een toelichtingswidget (Bevindingen en advies). In de toelichtingswidget kan een opmerking worden gegeven vanuit het kantoor naar de klant. Dit kan per periode worden toegelicht.

De volgende widgets geven grafisch inzicht in de ouderdom van de debiteuren met rechtsonder de ouderdomsanalyse in een tabel. De widget daarnaast geeft inzicht in de top 5 debiteuren. 

 

Tablad Cijfers | De lijst van het openstaande saldo per debiteur

Op het tabblad Cijfer staat eveneens bovenaan het logo (standaard het Visionplanner logo, maar kan worden aangepast naar het eigen logo). Daaronder staat een widget met de lijst van debiteuren en de daarbij openstaande posten die nog ontvangen dienen te worden.

 

Let op: openstaande posten zijn altijd de actuele stand welke nog open staan.

Dit is een standaard presentatie en kan natuurlijk worden aangepast, hiermee wilt Visionplanner graag het nog makkelijker maken om gebruik te maken van een aantal standaard presentaties.