April 2023 - releasenotes

De nieuwe Visionplanner release is er weer. Zoals je van ons gewend bent bevat deze release een aantal nieuwe functionaliteiten. Daarnaast zijn er diverse verbeteringen doorgevoerd. In dit bericht geven we je een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Visionplanner Core - Nieuwe functionaliteiten

Klanten van het accountantskantoor hebben toegang tot een administratie zonder presentaties

Om klanten toegang te geven tot een administratie was het verplicht om minimaal toegang te hebben tot 1 presentatie. Dit is niet altijd gewenst. Of het kon tot onverwacht gedrag leiden als er een presentatie werd verwijderd uit een administratie of sjabloon. Daarom is het niet meer verplicht om een klant aan minimaal 1 presentatie te koppelen.

Visionplanner Core - Verbeteringen

Eliminaties subconsolidaties

In administraties die zijn opgenomen als subconsolidatie in een consolidatieboom kunnen nu ook de eliminaties ingevuld worden en zijn de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening zichtbaar.

Redesign layout instellingen

In de partner beheer sectie is de layout instellingen pagina opgedeeld in 3 verschillende tabbladen. Er wordt nu onderscheid gemaakt tussen Applicatie, E-mail en Financieel verslag. Ook zijn de begrippen en indeling verbetert.

Prijsvermelding consolidatie op abonnementen pagina

Omdat de consolidatie gratis is in combinatie met een Compilation Ultimate abonnement of Insights Ultimate abonnement is nu ook de prijs verwijderd bij de consolidatie module en is de tooltip tekst aangepast.

Wijzigingen 'Infine/Visionplanner offline integration' op abonnementen pagina

De naam van deze module is aangepast in 'SBR Rapportage voor Infine/Visionplanner offline'. En de prijs is verwijderd indien er ook een Compilation abonnement actief is.

Benchmark

Omdat Visionplanner twee typen benchmark kan onderscheiden (vanuit eigen administraties en vanuit het externe benchmark systeem van Visionplanner of SRA) is de benchmark vanuit de eigen administraties herbenoemd naar 'Interne benchmark'. De benchmark vanuit het externe systeem heet 'Externe benchmark'.

Afronding

Bij de import van de boekhouding kan gekozen worden om de cijfers af te ronden. Voorheen werd dit gedaan op basis van enkelvoudige waarden. Dit had tot gevolg dat een rubriek met een waarde van bijvoorbeeld 1,49 per maand leidde tot een jaartotaal van 12 (in plaats van 18). Nu wordt er afgerond op basis van cumulatieve waarden, zodat in dit voorbeeld het jaartotaal op 18 uitkomt.

Standaard tekst zoekvelden

De standaard tekst in de zoekvelden is gewijzigd van 'Zoeken in' naar 'Zoeken'. Dit is wat duidelijker omdat 'Zoeken in' ook impliceert dat er in bijvoorbeeld bijlagen gezocht wordt.

Aanmelden met LinkedIn

Omdat LinkedIn geen echte identity provider is, wordt deze niet meer ondersteund. De aanmeld button is nu ook verwijderd van de aanmeld pagina.

Waarschuwing bij het uitzetten van het compilation abonnement

Als het compilation abonnement wordt uitgezet zijn een aantal functionaliteiten nog beschikbaar tot aan het einde van de maand. Alleen kunnen er geen nieuwe dossiers aangemaakt worden of gesloten dossiers worden heropend. Als dit toch gewenst is, kan er beter gewacht worden met het uitzetten tot het einde van de maand. Hiervoor wordt nu een waarschuwing getoond.

Visionplanner Compilation (First edition) - Nieuwe functionaliteiten

Optioneel uitsplitsen brutomarge

Standaard werd in de winst-en-verliesrekening van de jaarrekening altijd de brutomarge uitgesplitst in 'Omzet' en "Kostprijs van de omzet". Omdat het in het categoriaal model niet nodig is om de brutomarge uitgesplitst te tonen, hebben we nu de mogelijkheid toegevoegd om deze uitsplitsing weg te laten. Dit is een nieuwe instelling bij 'Partner beheer' en geldt voor alle nieuwe samensteldossiers die daarna worden aangemaakt.

Begroting voor kleine organisaties zonder winststreven

Bij het aanmaken van een samensteldossier voor een kleine organisatie zonder winststreven is het nu mogelijk om ook te kiezen voor een jaarrekening met begrotingscijfers. 

Visionplanner Compilation (First edition) - Verbeteringen

Accorderen en deponeren

Er zijn verschillende tekstuele verbeteringen gedaan aan de schermen rond het accorderen en deponeren van samensteldossiers.

Uitsplitsing wettelijke reserves

In het financieel verslag is in de toelichting op de balans een extra toelichting toegevoegd voor de uitsplitsing van de wettelijke reserves.

Datum samenstellingsverklaring

Als er gekozen is voor elektronische ondertekening van de samenstellingsverklaring, dan wordt niet meer de datum van het klantakkoord opgenomen als datum van de samenstellingsverklaring. Deze kan namelijk verschillen van de datum waarop de samenstellingsverklaring ondertekend is. Bij de elektronische handtekening wordt daarom vanaf nu alleen die datum in de ondertekening opgenomen. Bij gebruik van ingescande handtekening of natte handtekening/eigen procedure wordt nog steeds de datum klantakkoord opgenomen als datum samenstellingsverklaring, omdat dan op die datum de samenstellingsverklaring wordt toegevoegd aan het verslag.

Waarschuwing openstaande uitnodigingen

Als een bestaande klantgebruiker wordt toegevoegd aan een andere administratie, dan kan deze gebruiker direct ook accorderingsrechten krijgen op samensteldossiers van deze administratie. Dit wordt echter pas zichtbaar in het dossier nadat de klantgebruiker de uitnodiging voor deze administratie geaccepteerd heeft. Vanaf nu wordt er daarom een waarschuwing getoond, zodat de opdrachtverantwoordelijke pas kan accorderen nadat de klantgebruiker deze uitnodiging geaccepteerd heeft. 

Dossier-items

Er zijn enkele verbeteringen gedaan aan het werken met dossier-items. Zo kunnen dossier-items nu ook nog verwijderd worden nadat de medewerker die ze heeft aangemaakt uit dienst is gegaan. Daarnaast kunnen dossier-items nu ook nog toegevoegd worden aan het afrondingsmemorandum nadat de bijbehorende risico’s al geaccordeerd zijn. (Het is nog steeds zo dat ze dan niet meer verwijderd kunnen worden, maar dit is nu losgekoppeld van het kunnen toevoegen aan het afrondingsmemorandum.)

Engelstalige rapportages

Er zijn enkele verbeteringen gedaan aan de Engelstalige rapportages. Daardoor werkt de kredietrapportage nu beter in het Engels en worden alle rapportnamen nu in het Engels getoond bij een Engelstalige administratie.

Visionplanner Insights - Nieuwe functionaliteiten

Download presentatie als PDF

We hebben de PDF print functionaliteit zo verbeterd dat je kunt spreken van een nieuwe functionaliteit. Binnen het PDF afdrukvoorbeeld heb je de mogelijkheid om de widgets en tabellen in omvang aan te passen zodat de presentatie netjes in de door jou gekozen volgorde wordt weergegeven en dat pagina's op de juiste plek vallen. Niet alleen een tabblad kan worden gedownload als PDF, maar het is nu ook mogelijk om de hele presentatie binnen één PDF te downloaden. Meer informatie over de nieuwe PDF download functionaliteit tref je hier.

Ben je nieuwsgierig naar deze nieuwe functionaliteit? Stuur een email naar support@visionplanner.com om als een van de eersten gebruik te maken van de nieuwe PDF download.

Scenario's

Als adviseur wil je graag meerdere scenario’s met je klant kunnen bespreken. Of het nu gaat om een financieringsaanvraag, fiscale optimalisatie, bedrijfsoverdracht of actief sturen naar de toekomst, er zijn altijd meerdere scenario’s voorhanden. Visionplanner biedt nu de mogelijkheid om voor zowel de begroting als de prognose maximaal 4 scenario’s in gebruik te nemen. Scenario’s kunnen binnen een presentatie worden weergegeven maar het is ook mogelijk om binnen een presentatie van scenario te wisselen. Zo heb je als adviseur het instrument in handen om actief je voorstellen te presenteren. 

Om het helemaal mooi te maken bieden wij aan om de scenario’s kosteloos tot en met juni 2023 te gebruiken. Na deze kennismakingsperiode zal de scenario add-on €1 per maand kosten. De scenario add-on is maandelijks opzegbaar. Meer informatie over de scenario add-on tref je hier aan.

Natuurlijk wil je deze mooie nieuwe functionaliteit zelf ervaren. Stuur een email naar support@visionplanner.com om deel te nemen aan de kennismakingsperiode.

Wil je meer weten over het gebruik van scenario’s, schrijf je hier dan in voor een van onze scenario webinars.

Visionplanner Insights - Verbeteringen

Verbeterde specificatie weergave tabellen


Heb je een gespecificeerde weergave binnen je tabel, dan kun je nu kiezen of deze standaard open of dicht geklapt wordt weergegeven. Wordt deze dichtgeklapt gepresenteerd dan heeft de gebruiker altijd de mogelijkheid om de specificatie te openen.