1. Support
  2. Compilation (First edition)
  3. Samensteldossier voor stichting of vereniging

Winstverdeling Stichting

Op de balans staat de post Onverdeelde winst. Dat wil je niet op die manier op de balans hebben en dat moet je aanpassen. 

  • Ga naar de administratie waarin je de winstverdeling wilt aanpassen
  • Open het menu Geïmporteerde gegeven
  • Klik op Actuele cijfers uitwerken
  • Kies tab Winstverdeling
  • Check het boekjaar

Indien van toepassing: vul bedragen in bij Stichtingskapitaal of Verenigingskapitaal en de verschillende benoemde Bestemmingsreserves. 
Pas daarna de percentages bij Overige reserve aan. 

De bijbehorende presentatie VJP’s worden automatisch aangemaakt.