Samensteldossier voor BV

Winstverdeling BV

Op de balans staat de post Onverdeelde winst. Dat wil je niet op die manier op de balans hebben en dat moet je dus aanpassen.

  • Ga naar de administratie waarbij je de winstverdeling wilt aanpassen
  • Open het menu support.visionplanner.comhcarticle_attachments360002458605hamburgermenuutje-1 Opties
  • Kies Actuele cijfers uitwerken
  • Kies tab Winstverdeling
  • Check het boekjaar

Initieel staat de gehele winst onder Niet verdeelde winst.
Indien van toepassing: vul bedragen in bij Dividenduitkering en Statutaire reserve. Pas daarna de percentages bij de andere posten aan. 

De bijbehorende presentatie VJP’s worden automatisch aangemaakt.

In oudere administraties kan het zijn dat de presentatie-VJP nog niet is aangemaakt. Je kunt deze zelf toevoegen: