Visionplanner Mobile App
  1. Support
  2. Visionplanner Mobile App

Visionplanner App - Taken

De Visionplanner mobiele app helpt bij het uitvoeren van taken die voortvloeien uit het samenstellingsproces, zoals het goedkeuren en vaststellen van de jaarrekening en het ondertekenen van de samenstellingsverklaring.

Op dit moment biedt de Visionplanner app alleen ondersteuning voor het product Visionplanner Compilation (First Edition). We hebben echter plannen om ook ondersteuning toe te voegen voor Visionplanner Compilation.

De dossiers worden door de accountant aangemaakt in de Visionplanner web applicatie. Zodra alle gegevens in de dossiers zijn gevalideerd, kan de accountant de dossiers goedkeuren in de webapplicatie.

De goedgekeurde jaarrekeningen worden vervolgens naar klanten gestuurd voor verdere goedkeuring.

Het hele proces van goedkeuring is te zien in de onderstaande video.

Hieronder wordt het hele accorderingsproces schematisch weergegeven:

Accorderen.drawio

De taakmodule in de Visionplanner mobiele app is opgedeeld in 4 hoofdcategorieën om taken te onderscheiden op basis van de vervaldatum.

  1. Vandaag- Geeft de lijst en telling weer van alle taken die vandaag moeten worden voltooid.
  2. Aanstaande- Toont de lijst met taken waarvan de vervaldatum nog moet komen en de taak moet in de nabije toekomst worden voltooid.
  3. Verlopen- Toont de lijst en het aantal taken waarvan de vervaldatum is verstreken en binnenkort moet worden voltooid.
  4. Voltooid- Geeft de lijst weer van alle taken die tot op heden door de klant zijn voltooid.