Visionplanner Mobile App
  1. Support
  2. Visionplanner Mobile App

Visionplanner App - Algemeen

Hoe kan ik inloggen op de mobiele app?

De mobiele app van Visionplanner kan gedownload worden via de Apple en Google app stores. Deze app is beschikbaar voor zowel adviseurs als ondernemers. Gebruikers kunnen eenvoudig inloggen op de mobiele app met dezelfde inloggegevens als die ze gebruiken voor de webapplicatie.

Hoe zorg ik ervoor dat mijn collega's en klanten de mobiele app kunnen gebruiken?

Als een gebruiker toegang heeft tot de Visionplanner-webapplicatie en kan inloggen met geldige inloggegevens, hebben zij automatisch toegang tot de mobiele app. De specifieke toegang tot verschillende modules in de app is echter afhankelijk van de rechten die aan de gebruiker zijn toegewezen.

Hoe kan ik de rechten voor de klant instellen in de mobiele app?

In de mobiele app van Visionplanner beheert de adviseur de toegang tot verschillende functies, zoals KPI's, widgets en facturen. De adviseur kan de klant toegang verlenen tot deze modules via de klantenkaart in de webapplicatie.

Zodra een Visionplanner-gebruiker dossierrechten heeft gekregen, heeft hij automatisch toegang tot de Taken module in de mobiele app.

Standaard krijgt de gebruiker alleen toegang tot Facturen, KPI en Widgets als het Insights-abonnement is ingeschakeld in de administratie. Als de accountant besluit de gebruiker geen toegang te geven, kan hij de selectievakjes bij de afzonderlijke modules uitvinken.

Welke functies biedt de mobiele app?

Met de mobiele app kan de gebruiker toegang krijgen tot verschillende modules, afhankelijk van de rechten die zijn verleend door de adviseur.

De volgende vier modules zijn beschikbaar in de mobiele app:

  • Taken
  • Widgets
  • Facturen
  • KPI's

Daarnaast kan de gebruiker ook zijn of haar profielgegevens bekijken en bewerken.