1. Support
  2. Compilation (First edition)

Verkort en verlengd boekjaar

In Visionplanner is het mogelijk om te werken met verlengde of verkorte boekjaren.

 

Het verkorte en verlengde boekjaar werken in het dossier, daar kun je dan ook aangeven van welke tot welke datum de rapportage loopt. Echter in de presentatie is het niet mogelijk om een verkort of verlengd boekjaar te tonen.

Dit gaat nog gemaakt worden.