Notulen Vakgroep Accountancy
  1. Support
  2. Actueel
  3. Notulen Vakgroep Accountancy

Vakgroep Accountancy Visionplanner (VAV)

De Vakgroep Accountancy Visionplanner (VAV) is in het leven geroepen om onafhankelijk de processen in kaart te brengen en de vaktechnische inhoud van de software te beoordelen. De VAV heeft enkel een adviserende rol.
Op deze pagina vind je de voortgang terug van actuele onderwerpen en een overzicht van de notulen van afgelopen bijeenkomsten.

Heb je vragen voor de vakgroep? Deze kan je mailen naar vakgroepaccountancy@visionplanner.com.

Dit e-mailadres is niet bedoeld voor supportvragen. Supportvragen stel je telefonisch via 0318 545 020 of per e-mail naar support@visionplanner.com. Uiteraard kan je ook een ticket aanmaken.