Tijdelijke maatregelen ter voorkoming van ongewenste aanpassingen in het samensteldossier

Op maandag 22 maart 2021 zijn een aantal beperkende aanpassingen doorgevoerd in Visionplanner. Door deze aanpassingen is het tijdelijk niet mogelijk om een aantal acties uit te voeren.

De volgende acties zijn tijdelijk niet beschikbaar in administraties met minimaal 1 samensteldossier:

  • Het koppelen van een losgekoppelde administratie aan een sjabloon.
  • Het koppelen van een administratie aan een ander sjabloon.
  • Het toevoegen van een administratie aan een consolidatie.
  • Het verwijderen van rubrieken in het koppelscherm.

Onderstaande actie is tijdelijk niet beschikbaar in een sjabloon:

  • Het verwijderen van rubrieken uit een sjabloon.

Waarom zijn deze wijzigingen doorgevoerd?

Bovengenoemde acties hebben overeenkomstig dat hierdoor wijzigingen in de configuratie van een administraties worden aangebracht. Zolang deze acties niet uitgevoerd worden is er niets aan de hand. Het feit dat een administratie losgekoppeld is van het sjabloon is op zichzelf dus niet problematisch. 

Het uitvoeren van bovengenoemde acties, bijvoorbeeld het koppelen van een administratie aan een sjabloon, kan automatisch leiden tot het verwijderen van een handmatig toegevoegde rubriek. Dit kan zorgen voor ongewenste aanpassingen in zowel open als gesloten samensteldossiers waar risico’s en notities waren aangemaakt bij de betreffende rubriek. Omdat we dit willen voorkomen heeft Visionplanner deze beperkende maatregelen genomen. 

Wanneer worden de maatregelen weer ingetrokken?

We begrijpen dat deze maatregelen beperkend zijn en willen daarom bovengenoemde acties zo snel mogelijk weer beschikbaar maken. Daarvoor zullen echter eerst de nodige aanpassingen gedaan moeten worden in het samensteldossier. Dat zal de nodige tijd in beslag gaan nemen. Wanneer deze aanpassingen precies opgeleverd kunnen worden is op dit moment moeilijk in te schatten. De verwachting is op dit moment dat de maatregelen in ieder geval tot in het najaar van 2021 van kracht zullen blijven.

We zullen deze pagina regelmatig bijwerken op basis van de recente stand van zaken. Je kunt deze pagina volgen om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen.

Hoe om te gaan met deze beperkingen?

Als je in de praktijk te maken krijgt met deze beperkingen dan zul je waarschijnlijk goede redenen hebben waarom je gebruik wilt maken van de betreffende functionaliteit. Dat begrijpen we en we denken daarom graag met je mee over een oplossing in de vorm van een workaround. Omdat dit erg afhankelijk is van de situatie adviseren we je om de casus voor te leggen aan onze servicedesk. Je kunt daarvoor een e-mail sturen naar support@visionplanner.com