Thema dashboards

Themadashboard Profit First

In dit artikel wordt uitgelegd en beschreven wat Profit First inhoudt en hoe je het Profit First dashboard beschikbaar maakt in jouw Visionplanner omgeving en hoe je een administratie optimaal inricht voor gebruik van het Profit First Dashboard.

Introductie Profit First

Zie ook de website van Profit First

Wat zie je in het Profit First dashboard?

Bekijk onderstaande video met uitleg over de inhoud van het Profit First dashboard.

Beschikbaar maken van het Profit First dashboard

Het Profit First Dashboard wordt beschikbaar gesteld als een ‘Themadashboard’. In dit artikel wordt beschreven hoe je het Profit First dashboard toevoegt aan de partner omgeving en hoe je vervolgens het dashboard beschikbaar maakt in een administratie.

Inrichtingen van de administratie

Nadat je het Profit First dashboard hebt toegevoegd aan de administratie kun je deze inrichten. Hieronder lees je hoe je de administratie optimaal inricht.

Rubriceren van de Profit First bankrekeningen

Om de verschillende Profit First bankrekening die er zijn op de beste manier weer te geven in het dashboard adviseren wij om ze als volgt te rubriceren.

Rubriek: Balans → Liquide middelen → Tegoeden op bankrekeningen

Bij het rubriceren is het van belang dat je de onderstaande Visionplanner standaard rubrieken gebruikt en de omschrijving daarvan wijzigt:

 

Zie voor meer informatie over de werking van het koppelen van grootboekrekening dit artikel.

Aanvullende gegevens

In het Profit First dashboard worden gegevens gepresenteerd die niet geïmporteerd worden uit de boekhouding. Deze kunnen handmatig ingevoerd worden via de module ‘Aanvullende cijfers’. 

Vanuit de ‘presentatie’ klik je op de button aan de rechtsboven zijde van het scherm en vervolgens op 'Aanvullende cijfers'.

De gegevens die ingevuld moeten worden voor het Profit First dashboard zijn ondergebracht in de subgroep ‘Profit First’.

Vul in dit scherm de volgende zaken in om optimaal gebruik te maken van het dashboard:

  • BIVA – ben je géén PFP? Vul dan het maandelijkse omzetdoel in
  • Netto DGA beloning – alléén als de DGA in dienst is van déze onderneming. Anders leeg laten.
  • Profit First verdelingspercentages – de vastgestelde percentages voor de komende perioden.
  • Profit First doelpercentages – de uiteindelijke percentages waar naar toe wordt gewerkt.