Thema dashboards

Themadashboard Co2 Footprint

Via het themadashboard Co2 Footprint is het mogelijk om de Co2 footprint van de onderneming te tonen. Om gebruik te kunnen maken van het themadashboard Co2 footprint is minimaal een Insights Professional nodig.

De presentaties zijn opgebouwd uit de volgende tabbladen:

- Samenvatting: Samenvatting is tekst, bevindingen & advies aangevuld met een grafische weergave van de totale Co2 footprint, resultaat en omzet.

- Totalen: Weergave van de verbruiks totalen per periode en t/m de geselecteerde periode. Co2 in totalen per periode en tot en t/m geselecteerde periode. C02 meerjaren overzicht en de Co2 totalen t.o.v. de streefwaarden (begroting).

Huisvesting: Weergave van verbruik elektriciteit, gas en of stadsverwarming.

Personenvervoer: Weergave verbruik, kosten en kilometers (benzine, diesel, gas, elektriciteit) personenauto's.

 - Productie: Weergave van verbruik elektriciteit en gas.

- Goederenvervoer: Weergave verbruik, kosten en kilometers (benzine, diesel, gas, elektriciteit) personenauto's.

Co2 footprint 6-12-2022 (1)

Bij deze tabbladen is het van belang dat de aanvullende gegevens zijn ingevuld.

Aanvullende cijfers

Het themadashboard Co2 footprint wordt gedeeltelijk gevuld vanuit de aanvullende cijfers. De aanvullende cijfers zijn essentieel voor het Co2 footprint. Worden de aanvullende cijfers niet ingevuld, dan blijven bepaalde (delen van) widgets leeg.

 

De inhoud van de aanvullende cijfers wordt pas zichtbaar nadat het thema dashboard is toegevoegd aan de administratie. Mocht een themadashboard worden verwijderd dan zullen ook de aanvullende cijfers uit de administratie worden verwijderd.

 

Vul via Opties > Aanvullende cijfers > Thema's > Footprint de volgende aanvullende cijfers in om optimaal gebruik te kunnen maken van het dashboard:

 

> Huisvesting: specifiek verbruik van Elektriciteit, gas en stadsverwarming voor het onderdeel huisvesting. Deze optie is niet verplicht voor een totale Co2 berekening. Indien niet ingevuld dan blijven de widgets voor het tabje Huisvesting leeg.

>Personenvervoer: specifiek verbruik en kilometers voor benzine, diesel, LNG(gas) en elektrisch vervoer. Deze optie is noodzakelijk voor een totale Co2 berekening. Indien niet ingevuld dan blijven de widgets voor het tabje Personenvervoer leeg.

> Productie: specifiek verbruik van Elektriciteit en gas voor het onderdeel productie. Deze optie is niet verplicht voor een totale Co2 berekening. Indien niet ingevuld dan blijven de widgets voor het tabje Productie leeg.

>Goederenvervoer: specifiek verbruik en kilometers voor benzine, diesel, LNG(gas) en elektrisch vervoer. Deze optie is noodzakelijk voor een totale Co2 berekening. Indien niet ingevuld dan blijven de widgets voor het tabje Goederenvervoer leeg.

>Verbruik (totalen). Totalen voor verbruik van Elektriciteit, gas en stadsverwarming kunnen hier worde opgegeven. Deze optie is noodzakelijk voor een totale Co2 berekening. 

 

Het staat de gebruiker vrij om de inhoud van het themadashboard aan te passen. Denk bijvoorbeeld aan het aanpassen van de kleurstelling van de grafieken of het aanpassen van de weergave. Het doen van aanpassingen in de berekeningen wordt afgeraden. Indien er een aanpassing in de berekening nodig is, maak dan een nieuwe berekening aan.

Footprint II 6-12-2022