Thema dashboards

Themadashboard Cashflow

Om gebruik te kunnen maken van het themadashboard Cashflow is een abonnement Insights Premium of Ultimate vereist.

De presentaties zijn opgebouwd uit de volgende onderdelen:

  • Liquiditeit per gekozen rapportage datum:

    Breakdown van bedrijfsresultaat naar de actuele liquiditeitsmutatie met totaal berekening van beginsaldo liquiditeit, mutatie en eindsaldo liquiditeit.
  • Grafische weergave waar de liquiditeit aan uitgegeven/ontvangen is.
  • Grafische weergave van de liquide middelen lopende het jaar inclusief kredietlimiet (via aanvullende cijfers Financieel).

Let op: De kredietlimiet wordt alleen weergegeven als er een saldo aanwezig is. Indien er sprake is van een kredietlimiet van 0 dan is het raadzaam om een waarde van 1 of -1 in te voeren om de limiet zichtbaar te maken.

Cashflow 6-12-2022 (1)