Import boekhoudpakketten via connector
  1. Support
  2. Core - Importeren
  3. Import boekhoudpakketten via connector

SnelStart (SQL Server)

Visionplanner Cloud kent de mogelijkheid om cijfers in te lezen vanuit Snelstart (SQL server)

Voor offline imports wordt de connector op uw computer uitgevoerd. Om deze uit te voeren is .net framework 6 nodig. Is dit framework niet aanwezig dan zal er gevraagd worden om deze te installeren. Meestal zullen er beheersrechten op de computer nodig zijn om dat te doen.

Let op: Om de koppeling te maken met Visionplanner is het nodig dat de geavanceerde versie van Snelstart is gedownload. Deze versie kun je downloaden bij Snelstart.nl, kies voor nieuwste versie, download Snelstart (GEAVANCEERDE INSTALLATIE).

 

 

Stap 1 Selecteer de juiste gegevens
Kies bij de Boekhoudsoftware voor Snelstart (SQL server) en kies een presentatie waarop je nieuwe presentatie gebaseerd dient te worden. Bij Presentaties baseren op worden alle sjablonen, gedeelde configuraties en de standaardpresentatie van Visionplanner weergegeven. 
 

Vervolg met Cijfers inlezen.

Stap 2 Connector downloaden 
Na de keuze voor cijfers inlezen verschijnt een scherm met een link naar het import-programma (Visionplanner Cloud Connector) waarmee lokale cijfers geüpload kunnen worden naar Visionplanner Cloud. 


Download de Visionplanner Cloud Connector en start deze op. Je browser of virusscanner kan een waarschuwing geven, welke je kunt negeren. 

Stap 3 Visionplanner Cloud Connector instellen 
Als je het bestand opent dienen de instellingen te worden ingegeven om verbinding te maken met de SQL server waar de Snelstart database staat.


Mocht je niet weten wat hier in te vullen neem dan contact op met je systeembeheerder deze weet wat hier in te geven! Bij de servernaam kun je kiezen voor: (localdb)\snelstart

Na het opslaan leest Visionplanner Cloud de administratie in.

Let op dat de gebruiker - waarvan de gebruikersnaam en het wachtwoord zijn - ook de rechten heeft om deze uit te lezen! (datareader, ook hier weet u systeembeheerder meer over)

Stap 4 Koppelen van rubrieken

Nu de administratie van Snelstart is ingelezen kan er gekoppeld worden, zie ook stap 2 van handleiding snel starten.