Import boekhoudpakketten via connector
  1. Support
  2. Core - Importeren
  3. Import boekhoudpakketten via connector

SnelStart Online Database

Visionplanner Cloud kent de mogelijkheid om cijfers in te lezen vanuit Snelstart Online Database.


LET OP! Je kan SnelStart op verschillende manieren installeren.
Vanuit Snelstart wordt geadviseerd om te kiezen voor de GEAVANCEERDE installatie als je gebruik maakt van een gateway-koppeling zie: 

Voor offline imports wordt de connector op uw computer uitgevoerd. Om deze uit te voeren is .net framework 6 nodig. Is dit framework niet aanwezig dan zal er gevraagd worden om deze te installeren. Meestal zullen er beheersrechten op de computer nodig zijn om dat te doen.

Stap 1 Selecteer de juiste gegevens
Kies bij de Boekhoudsoftware voor Snelstart (SQL) en  daarna dient er een presentatie te worden gekozen. Bij Presentaties baseren op staan sjablonen, gedeelde configuraties en de standaardpresentatie van Visionplanner. 
 

Vervolg met Cijfers inlezen.
Stap 2 Connector downloaden 
Na het maken van de keuze voor het inlezen van de cijfers, verschijnt een scherm met een link naar het import-programma (Visionplanner Cloud Connector) waarmee lokale cijfers naar Visionplanner Cloud kunnen worden geüpload.


Download de Visionplanner Cloud Connector en start deze op. Je browser of virusscanner kan hier een waarschuwing weergeven, welke je kunt negeren.
Stap 3 Visionplanner Cloud Connector instellen 
Als je het bestand opent dienen de instellingen te worden ingegeven om verbinding te maken met de Online database.


Mocht je niet weten wat hier in te vullen neem dan contact op met je systeembeheerder deze weet wat hier in te geven!

Na het opslaan leest Visionplanner Cloud de administratie in.
Stap 4 Koppelen van rubrieken
Nu de administratie van Snelstart is ingelezen kan er gekoppeld worden, zie ook stap 2 van handleiding snel starten.