Releasenotes 2023

September 2023 - releasenotes

De nieuwe Visionplanner release is er weer. Zoals je van ons gewend bent bevat deze release een aantal nieuwe functionaliteiten. Daarnaast zijn er diverse verbeteringen doorgevoerd. In dit bericht geven we je een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Visionplanner Compilation (First Edition) - Nieuwe functionaliteiten

Handmatig toevoegen ondertekenaars aan jaarrekening

Voorheen werden alleen de klantmedewerkers met accorderingsrechten opgenomen als ondertekenaar van de jaarrekening in het financieel verslag.

Er is nu functionaliteit toegevoegd om ook handmatig klantmedewerkers toe te voegen aan de ondertekeningsparagraaf, zodat de namen van deze medewerkers worden afgedrukt en zij buiten het systeem om de jaarrekening kunnen ondertekenen.

image-20230828-070841

image-20230828-070930

In het definitieve rapport worden alle toegevoegde namen opgenomen, inclusief velden voor plaats en datum van ondertekening.

image-20230828-072011

Visionplanner Compilation (First Edition) - Verbeteringen

Status ‘Afgerond’ voor samensteldossiers zonder publicatiestukken

Voor samensteldossiers zonder publicatiestukken was de eindstatus voorheen ‘Vastgesteld’. Doordat de vaststelstap in de nabije toekomst voor sommige rechtsvormen zal worden onderdrukt, zal dit niet meer voor alle dossiers de laatste accorderingsstap zijn. Wat wel de laatste stap is, is dan afhankelijk van het wel of niet gebruiken van de samenstellingsverklaring en de elektronische handtekening.

Om ervoor te zorgen dat de dossiermonitor overzichtelijk blijft, is de eindstatus nu voor al deze dossiers ‘Afgerond’. Het dossier krijgt deze status na het uitvoeren van de laatste accorderingsstap.

Voor dossiers met publicatiestukken is de eindstatus nog steeds ‘Gepubliceerd’.

Waarschuwing als accorderingsrechten gewijzigd zijn

Als er na het genereren van de publicatiestukken nog klantgebruikers met accorderingsrechten worden toegevoegd of verwijderd, dan moet de pdf opnieuw worden gegenereerd, zodat deze de juiste lijst met ondertekenaars bevat. Om te voorkomen dat dit vergeten wordt, wordt in dit geval vanaf nu ook de volgende waarschuwing gegeven bij het akkoord opdrachtverantwoordelijke: “Het akkoord opdrachtverantwoordelijke kan niet gegeven worden, omdat rapportages zijn aangepast na de laatste keer dat deze gegenereerd zijn.” Deze waarschuwing verdwijnt, zodra de pdf opnieuw is gegenereerd.

Visionplanner Insights - Verbeteringen

Download presentatie als PDF

De verbeterde download PDF functionaliteit is nu voor iedereen beschikbaar en verbeterd met de gebruikers wensen uit de pilot. Binnen de download PDF is het mogelijk om de widgets in omvang aan te passen zodat deze binnen een pagina vallen. De aanpassingen zullen voortaan automatisch opgeslagen worden zodat iedere volgende download juist ingesteld staat.

Naast het opslaan van de download aanpassingen is het nu ook mogelijk om te kiezen tussen een staande of een liggende weergave. Standaard is de weergave ingesteld op liggend.

image-20230828-120407

Download tabel als XLSX en PDF

Het is nu mogelijk om een tabel te downloaden als XLSX (Microsoft Excel) en PDF. De opmaak van de tabel blijft behouden in de download.

image-20230828-120819