Releasenotes 2022

September 2022 - releasenotes

De nieuwe Visionplanner release is er. Zoals je van ons gewend bent bevat deze release een aantal nieuwe functionaliteiten. Daarnaast zijn er diverse verbetering doorgevoerd. In dit bericht geven we je een overzicht van de belangrijkste wijzigingen en praten we je bij over andere ontwikkelingen bij Visionplanner.

Nieuwe functionaliteiten:

Uitgebreid geconsolideerd financieel verslag

Met Visionplanner maak je nu ook een uitgebreide geconsolideerde jaarrekening.

Daardoor is de samensteloplossing van Visionplanner nu ook volledig geschikt voor groepsstructuren waar je geen gebruik wilt maken van de consolidatie vrijstelling.

Het financieel verslag is uitgebreid met aparte hoofdstukken voor de geconsolideerde jaarrekening, de enkelvoudige jaarrekening en de toelichtingen.

Extra opties voor download widgets

Het is nu ook mogelijk om widgets op het dashboard te downloaden in pdf- png- en xls-formaat. De download mogelijkheden voor de tabellen wordt in een toekomstige release opgeleverd.

Verbeteringen

Knop 'Beheer partner'

Beheerders navigeren nog makkelijker door Visionplanner. Vanuit elk scherm navigeer je direct naar het scherm 'Beheer partner' via de nieuwe knop (met gereedschaps-icoon) bovenaan het scherm. Voorheen was het scherm 'Beheer partner' alleen bereikbaar vanuit de administratiemonitor.

Nieuwe kolommen 'Mijn dossiers'

In de administratiemonitor zijn op de tab 'Mijn dossiers' nieuwe kolommen toegevoegd. In de kolom 'Laatst gewijzigd door' kun je zien wie voor het laatst gewerkt heeft aan het dossier. De kolom 'Opdrachtverantwoordelijke' spreekt voor zich. Je kunt nu ook zoeken de naam van een medewerker. In de lijst worden dan de dossiers getoond waar de medewerker opdrachtverantwoordelijke is.

Periode in naam widget

Het is nu mogelijk om de periode weer te geven in de naam van een widget.

Toegang mobile app standaard aan

Bij het toevoegen van nieuwe medewerkers staat het veld 'Toegang mobile app' nu standaard op 'Ja'.

Verwijderen dossier-items

Beheerders kunnen nu altijd een dossier-item verwijderen of de eigenaar wijzigen van een dossier-item in het cliëntdossier of administratiedossier. (Voor samensteldossiers is hierin niets gewijzigd.)

Waarschuwing inactieve gebruikers met accorderingsrechten

Wanneer een gebruiker verwijderd wordt van een administratie, worden nu diens rechten op openstaande dossiers ingetrokken als het dossier nog niet is geaccordeerd.

Als het dossier al wel is geaccordeerd door de opdrachtverantwoordelijke, worden rechten van inactieve gebruikers niet automatisch ingetrokken, omdat dit kan leiden tot inconsistenties in het dossier.

Als er inactieve gebruikers zijn die nog rechten hebben op accorderen van het dossier (zelf of namens de klant) of vaststellen van het dossier (zelf of namens de klant), wordt er vanaf nu een waarschuwing getoond op het accorderingsscherm. Deze waarschuwing geeft aan dat de opdrachtverantwoordelijke het akkoord moet intrekken. Bij het intrekken van het akkoord opdrachtverantwoordelijke zullen de rechten van inactieve gebruikers automatisch worden verwijderd van het dossier. Vervolgens kan de opdrachtverantwoordelijke indien nodig nog dossierrechten geven aan nieuwe gebruikers en het dossier opnieuw accorderen.