Samensteldossier aanmaken

Samensteldossier - Jaarovergang

Als je een nieuw samensteldossier aanmaakt, kun je aangeven of dat gebaseerd moet worden op het dossier van het vorige jaar. Dit geef je aan bij Basisdossier.

Overgenomen wordt:

  • Opdrachtverantwoordelijke
  • Klantgegevens
  • Rapportages uit het basisdossier worden automatisch aangemaakt voor het nieuwe dossier. Dus als je vorig jaar de taxonomie Publicatiestukken kleine rechtspersoon het gebruikt, wordt die in het nieuwe dossier ook toegevoegd.
  • De instellingen uit het Financieel verslag worden overgenomen.
    Als je een bepaalde grafiek of tabel had uitgezet, zie je die in het nieuwe dossier ook niet. 
  • Tekstuele toelichtingen uit het Financieel verslag worden overgenomen.

N.B. De grondslagen worden niet overgenomen uit het basisdossier. Visionplanner past dit elk jaar aan conform de wettelijke regels en kaders.