Rollen binnen Visionplanner en rollen aanpassen

Binnen de partneromgeving maken we onderscheid tussen twee rollen: beheerder en medewerker.

Beheerder

Als beheerder heb je toegang tot het beheer partner menu in de administratiemonitor. Dit houdt in dat je de volgende acties kan uitvoeren. Daarnaast kan je als beheerder ook dezelfde acties uitvoeren die medewerkers kunnen uitvoeren.

Medewerker

Als medewerker heb je geen toegang tot het beheer partner menu in de administratiemonitor.

  • Je hebt wel toegang tot de administratiemonitor.
  • Je kan wel administraties toevoegen en aanpassen.
  • Je hebt toegang tot alle administraties die in de administratiemonitor staan. 
  • Je hebt geen toegang tot de "overige administraties".

Rollen aanpassen

Kies rechts bovenin de administratiemonitor voor "Beheer partner". Klik vervolgens op het tabblad medewerkers.

Let op: deze actie kan je alleen uitvoeren als je beheerder bent.

Je kan de rol van medewerkers aanpassen door op de namen te klikken. 

Let op: Er moet altijd minimaal 1 beheerder achterblijven in de partneromgeving.