Risicogericht samenstellen

Risicogericht werken

Visionplanner is speciaal ontworpen voor het risicogericht samenstellen. Je leest hier hoe je optimaal gebruik maakt van de risico-registratie in Visionplanner.

Stap 1 | Risico aanmaken

Als er een risico is geconstateerd, dan leg je daarvan de volgende informatie vast:

  • naam van het risico (korte omschrijving die je overal terugziet)
  • context (op welke Balans- of Exploitatierubriek heeft het risico betrekking), het is niet verplicht deze in te vullen, bijvoorbeeld als het risico inherent is aan de bedrijfstak van de klant
  • beschrijving van het risico: waarom is dit een risico voor deze onderneming

 

Stap 2 | Maatregel definiëren

In de sectie Instructies kun je de te nemen maatregelen specificeren. Dat gebeurt direct in de vorm van instructies (taken) voor je collega's of zelfs voor de client. Denk aan uitvragen van documenten, aansluitingscontroles, opstellen van lijsten of plannen. Per onderdeel kun je een afzonderlijke instructie maken zodat ze ook afzonderlijk kunnen worden gereed gemeld. Zo volg je nauwkeurig de voortgang.

Na deze twee onderdelen is het risico volledig gedefinieerd. De Planningsfase kan nu worden afgesloten. Het uitwerken van het risico kan in de fase Uitwerking en rapportage gebeuren.

 

Stap 3 | Risico uitwerken

In de uitwerkingsfase worden de instructies afgewerkt door de verschillende gebruikers. Je kunt aan een instructie opmerkingen en bijlages toevoegen voordat je deze gereed meldt.

Soms moet er meer gebeuren dan in de instructies is vastgelegd, bijvoorbeeld specifieke uitvragingen aan de klant. Hiervoor kun je nog extra taken aan het risico toevoegen.

 

Stap 4 | Conclusie vastleggen

Als alle instructies en taken zijn afgerond, kan de conclusie worden vastgelegd. Wat is de uitkomst van de maatregelen? Is het risico gemitigeerd?

Een risico waarvan de conclusie is beschreven, kan worden gereed gemeld voor review.