Grootboekrekeningen koppelen

Gebruik van RGS in Visionplanner

In Visionplanner wordt gebruikgemaakt van het Referentie Grootboekschema (RGS). In dit artikel leggen we uit hoe RGS binnen Visionplanner wordt gebruikt.

Beschikbaar voor:  
Product Visionplanner
Module Core
Abonnement Niet van toepassing

 

1. Algemeen

Het Referentie Grootboekschema (RGS) is een gestandaardiseerd rekeningschema met unieke codes voor alle grootboekrekeningen. Dit zorgt voor een efficiënte koppeling tussen het rekeningstelsel en Standard Business Reporting (SBR), waardoor het gebruik ervan in de gehele financiële keten mogelijk wordt. Gebruik van het Referentie Grootboekschema vereenvoudigt rapportageprocessen, maakt betrouwbare dashboards mogelijk en vermindert fouten. Het kan naast of als vervanging van bestaande rekeningschema's worden gebruikt. Meer informatie vind je op de website van RGS.

2. Wanneer kan RGS in Visionplanner gebruikt worden?

In Visionplanner worden gegevens uit je boekhoudpakket ingelezen door importbronnen te koppelen. Door gebruik te maken van RGS codes bij het importeren van de gegevens, kunnen grootboekrekeningen automatisch aan de juiste rubrieken in Visionplanner gekoppeld worden. Of deze functionaliteit wordt ondersteund, is afhankelijk van de gekozen importbron. In dit overzicht zie je voor welke importbronnen RGS gebruikt kan worden in Visionplanner.

Visionplanner ondersteunt versie RGS 3.6. Daarmee kan je volgens de nieuwste standaarden werken. De oudere versies van RGS kun je ook nog steeds gebruiken.

Voor RGS 3.6 worden nieuwe rubrieken gebruikt in vergelijking met de vorige versie. De nieuwe rubrieken voor RGS 3.6 zijn ook beschikbaar in Visionplanner. Hieronder vind je een opsomming van deze nieuwe rubrieken.

Emissiekosten Octrooi en licentiekosten Werkplek thuis
EU Omzetbelasting Doorberekende organisatiekosten Thuiswerkvergoeding
Dividendbelasting Bedrijfsrestaurant en verstrekkingen consumpties werkvloer Personeelsuitjes en -geschenken
Statiegeld uitstaand Kosten van giften en donaties Werkgeversbijdrage personeelsvereniging, -fonds
Reiskostenvergoeding Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling organisatiekosten (Overige) Vergoedingen personeel
Holdingkosten Reservering eindejaarsuitkering Opleidingskosten
Kosten van toezicht Som van de geworven baten Energiekosten gas
Doorberekende management fee Exploitatiesubsidies Energiekosten water
Franchisefee Doorberekening overige bedrijfsopbrengsten Energiekosten elektra
Onderzoek en ontwikkeling Maaltijden en consumpties personeel Teruglevering elektra
Leges / vergunningen Werkkleding Kosten software abonnementen

3. Hoe wordt RGS in Visionplanner gebruikt?

Als voor jouw boekhoudpakket RGS gebruikt kan worden bij het importeren in Visionplanner, zijn er verschillende criteria die bepalen of een grootboekrekening uiteindelijk ook op basis van RGS wordt gekoppeld. In de eerste plaats moet er in je boekhoudpakket een RGS-code aan de grootboekrekening zijn toegevoegd. Vervolgens zijn er twee mogelijkheden.

a) Administratie is gekoppeld aan een sjabloon

Als een administratie aan een sjabloon is gekoppeld, worden de grootboekrekeningen in eerste instantie gekoppeld aan de rubrieken op basis van de instellingen in het sjabloon. Als er grootboekrekeningen worden geïmporteerd die niet bekend zijn of die niet gekoppeld zijn in het sjabloon, wordt er gecontroleerd of er op basis van de RGS-code een koppeling kan worden gemaakt. Grootboekrekeningen die niet in het sjabloon gekoppeld zijn en die niet gekoppeld kunnen worden op basis van de RGS-code, worden niet automatisch gekoppeld en moeten handmatig aan een rubriek worden gekoppeld.

b) Administratie is niet gekoppeld aan een sjabloon

Als een administratie niet aan een sjabloon is gekoppeld dan wordt er gecontroleerd of er op basis van de RGS-code een koppeling kan worden gemaakt. Grootboekrekeningen die niet gekoppeld kunnen worden op basis van de RGS-code, worden niet automatisch gekoppeld en moeten handmatig aan een rubriek worden gekoppeld.

Tip: Voor verschillende grootboekrekeningen kunnen dezelfde RGS-codes worden gebruikt. Bijvoorbeeld, als er meerdere grootboekrekeningen zijn voor hypotheken, kan één RGS-code worden gebruikt. Deze grootboekrekeningen worden dan aan één rubriek gekoppeld. Het is belangrijk om altijd zelf de koppelingen te controleren die zijn gemaakt op basis van RGS en indien nodig handmatig aan te passen naar de juiste rubrieken.