Releasenotes 2021

September 2021 - Releasenotes

Er staat een nieuwe Visionplanner-release gepland. Zoals je van ons gewend bent bevat deze release een aantal nieuwe functionaliteiten. Daarnaast zijn er diverse verbetering doorgevoerd. In dit bericht geven we je een overzicht van de belangrijkste wijzigingen en praten we je bij over andere ontwikkelingen bij Visionplanner.

Nieuwe functionaliteiten:

Nieuwe Visionplanner login

Visionplanner zal gefaseerd een nieuwe Visionplanner login uit rollen. Deze nieuwe login is voor zowel interne medewerkers als klant gebruikers. De nieuwe login maakt het mogelijk om met een eigen Microsoft Business (Azzure ID) in te loggen en zal in de toekomst de mogelijkheid bieden van 2 factor authenticatie. Meer informatie tref je aan via: https://support2.visionplanner.com/nl/aanmelden-met-b2c-account

Wekelijks zullen we een groep gebruikers aansluiten op de nieuwe login, we zullen jullie hier tijdig over informeren. 

Dossier automatisch sluiten na 60 dagen

Samensteldossiers kunnen automatisch gesloten worden, 60 dagen na het afgeven van de samenstellingsverklaring. Hierdoor wordt het voor accountants makkelijker om compliant te blijven met de NVKS. In het kader van deze aanpassing is ook de header van de dossierpagina waar de metadata over het dossier terug te vinden is verbeterd. Deze functionaliteit is tijdelijk beschikbaar voor iedereen maar wordt in de toekomst ondergebracht in het 'Kantoor Professional' abonnement.

Electronische handtekening  

In de afgelopen periode is met een aantal gebruikers succesvol pilot gedraaid met de elektronische ondertekening van de samenstellingsverklaring, de jaarrekening en notulen. Daarom willen we graag de pilot uitbreiden. Wil je mee doen? Stuur dan een e-mail naar support@visionplanner.com

Thema dashboards  

De thema dashboards IB inschatting, IB inschatting VOF en VPB inschatting zijn toegevoegd aan de Visionplanner dashboard bibliotheek. Aan het gebruik van deze dashboards zijn geen kosten verbonden.

Verbeteringen:

Datum van opmaak en vaststelling van de jaarrekening

Omdat in de taxonomie voor inrichtingsstukken en publicatiestukken de datum van opmaak van de jaarrekening een verplicht veld is geworden, overschrijven we voortaan dit veld automatisch met de 'datum akkoord klant'. Omdat bij DGA-situaties de datum van opmaak wettelijk gelijk de datum van vaststelling is, wordt deze datum ook automatisch vooringevuld bij de 'datum van vaststelling'. De datum van vaststelling kan nog steeds handmatig aangepast worden.

Update grafische widgets

De techniek achter de grafische widgets is bijgewerkt. De widgets zullen met een lichte animatie/opbouw opgestart worden. Deze update maakt het mogelijk om in de toekomst nog meer mogelijkheden binnen de widgets aan te bieden.

Koppelscherm

Als het goed is zie je er nauwelijks iets van, maar het koppelscherm is onder de motorkap volledig vernieuwd. Een technische verbetering die het voor ons makkelijker maakt om dit scherm te onderhouden.

Doorzoomen in samensteldossier

Het is voortaan niet meer mogelijk om door te zoomen naar grootboekmutaties en documenten vanuit een gesloten dossier. Met deze aanpassing wordt in de toekomst voorkomen dat de doorzoom mutaties weergeeft die niet (meer) aansluiten met de cijfers in het gesloten dossier.

Deponeringsstatus

Er zijn enkele verbeteringen doorgevoerd met betrekking tot het weergeven van de correcte deponeringsstatus. Daarnaast geeft de status van de deponering voortaan de daadwerkelijke datum en tijd van deponeren bij de KvK weer, in plaats van de datum en tijd van het genereren van de publicatiestukken, direct na het vaststellen.

Factuurspecificatie

De factuurspecificatie is uitgebreid met aantal gebruikers.

Periode selecteren

Het selecteren van een periode in een presentatie is verbeterd. Er is geen aparte knop meer om te wisselen tussen maanden, kwartalen en jaren. Deze opties zijn nu allemaal opgenomen in de periode selector.

Nieuwe specificaties financieel verslag

In het financieel verslag is de mogelijkheid toegevoegd om een specificatie op te nemen van de netto-omzet groepen en van resultaat aandeel derden.

 

Opgeloste klant-issues 

  • Nieuwe condities op validatie
  • Volgorde van tabbladen wijzigen werkt traag
  • Autorisatie van medewerkers wijzigen
  • Engels sjabloon bevat Nederlandse tekst
  • Valideren op niet printbare tekens