Releasenotes 2022

Januari 2022 - Releasenotes

Er staat een nieuwe Visionplanner-release gepland. Zoals je van ons gewend bent bevat deze release een aantal nieuwe functionaliteiten. Daarnaast zijn er diverse verbeteringen doorgevoerd. In dit bericht geven we je een overzicht van de belangrijkste wijzigingen en praten we je bij over andere ontwikkelingen bij Visionplanner.

Nieuwe functionaliteiten:

FT16 Taxonomieën

De nieuwste taxonomieën voor het aanleveren van jaarrekeningen bij de bank (FT16) zijn beschikbaar.

 

Bevriezen data samensteldossier

Als de opdrachtverantwoordelijke akkoord heeft gegeven op de jaarrekening wordt alle data in het samensteldossier bevroren. Zo sluiten we het risico uit dat er na het moment van accorderen nog ongewenste wijzigingen plaatsvinden. De tijdelijke maatregelen die waren ingevoerd te voorkoming van ongewenste aanpassingen komen hiermee te vervallen. Deze functionaliteit wordt gefaseerd uitgeleverd vanaf de week van 24 januari 2022.

 

SSO login Visma Connect

Als je meerdere softwarepakketten gebruikt van Visma en je beschikt over een Visma Connect account, dan kun je deze account voortaan ook gebruiken om jezelf als gebruiker te registereren en in te loggen bij Visionplanner.

 

SSO login Okta

Ben je gebruiker van Okta? Dan is het vanaf nu mogelijk om een SSO in te richten. Neem contact op met onze supportafdeling als je daarvan gebruik wilt maken.

Verbeteringen:

Filters administratiemonitor

In de administratiemonitor zijn standaard filters toegevoegd voor het tonen van administraties met een advies, samenstel of fiscaal abonnement.

Import MLE

Het importeren van cijfers uit MLE kan vanaf nu ook gedaan worden door middel van een bestandsupload, zonder de Visionplanner Connector.

Import Excel

In de importinstellingen van de Excel Upload wordt vanaf nu het geuploade bestand getoond.

Benchmark

In de administratie instellingen wordt vanaf nu getoond aan welke benchmark een administratie gekoppeld is.

Klantenkaart

Validatie toegevoegd op invoer van het BSN/RSIN nummer.

Opnieuw uitnodigen bestaande gebruiker

Het is vanaf nu mogelijk om op de klantenkaart een openstaande uitnodiging weg te gooien en een gebruiker opnieuw uit te nodigen.

Import Accountview.net 

Ondersteuning voor administraties met 13 perioden.

Security verbeteringen

Er zijn diverse verbeteringen doorgevoerd op het gebied van security, waaronder maatregelen tegen cross-site scripting (XSS) van binnenuit de applicatie door gebruikers. Van buitenaf door derden was dit al niet mogelijk. Bij een XSS-aanval wordt kwaadwillende code geïnjecteerd in de applicatie. Om dit tegen te gaan zijn validaties toegevoegd op invoervelden in Visionplanner. In de front-end waren die al aanwezig. Nu zijn ook de server-endpoints beveiligd.

Opnieuw uitnodigen van gebruikers

Als op de klantenkaart een klantgebruiker of externe stakeholder wordt weggegooid en opnieuw wordt aangemaakt dan ontvangt de gebruiker  een nieuwe uitnodiging. Daarnaast is het is vanaf nu mogelijk om een openstaande uitnodiging die nog niet geaccepteerd is weg te gooien. Door opnieuw de gebruiker toe te voegen kan opnieuw een uitnodiging verstuurd worden. Handig voor als de gebruiker de mail met de registratielink kwijt is.

Gewijzigde standaardteksten:

Toelichting statutaire vestigingsplaats

In het financieel verslag is in de toelichting op de jaarreking de standaardtekst onder 'Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister' aangepast. De standaardtekst vermeld nu dat de onderneming feitelijk en statutair gevestigd is te <statutaire vestigingsplaats>. Indien feitelijke en statutaire vestigingsplaats afwijken dient dit door de gebruiker aangepast te worden.