Releasenotes

Releasenotes 8 april 2024

De nieuwste release van Visionplanner is er weer. In deze releasenotes geven we je een samenvatting van de belangrijkste wijzigingen per module.

Overzicht van alle modules

1. Wijzigingen Visionplanner Core

Export brugstaat beter leesbaar

Bij het onderdeel 'Actuele cijfers uitwerken' kan je op het tabblad ‘Cijferbeoordeling’ de brugstaat exporteren naar excel (*.XLSX). Het hele overzicht van de cijferbeoordeling inclusief alle gekoppelde grootboekrekeningen wordt dan geëxporteerd en gedownload als een excel bestand. De opmaak van deze export is verbeterd door de rubrieken vetgedrukt weer te gegeven. Hierdoor is er een duidelijk onderscheid zichtbaar tussen de grootboekrekeningen uit de administratie en de rubrieken waaraan ze zijn gekoppeld.

Schermafbeelding 2024-04-08 085852

Nieuwe huisstijl

We zijn gestart met het opfrissen van het uiterlijk van Visionplanner. Er worden steeds meer verbeteringen zichtbaar en dit jaar trekken we het design door naar alle modules van Visionplanner.

In deze release hebben diverse links zoals ‘Administratie toevoegen’, ‘Nieuwe medewerker toevoegen’ of ‘Dossier-item toevoegen’ een nieuwe frisse look gekregen. Verder zijn het design van het filter en de zoekfunctie verbeterd met enkele kleine aanpassingen.

Schermafbeelding 2024-04-08 091950

2. Wijzigingen Visionplanner Insights

Nieuwe standaard presentatie Consolidatie Check

Om het proces van consolideren nog gemakkelijker te maken, hebben we de nieuwe standaard presentatie 'Consolidatie Check' toegevoegd. In deze presentatie wordt per rubriek een overzicht gegeven van de eliminatieposten die zijn verwerkt. Zo kun je bijvoorbeeld snel zien of voor de langlopende schulden aan en vorderingen op groepsmaatschappijen de juiste eliminatieposten zijn verwerkt en waar er eventueel nog posten toegevoegd of aangepast moeten worden. In deze standaard presentatie zijn de overzichten van de meest gebruikte rubrieken bij consolidaties opgenomen, zoals 'Deelnemingen in groepsmaatschappijen', 'Vorderingen op groepsmaatschappijen', Schulden aan groepsmaatschappijen', 'Rentebaten groepsmaatschappijen', etc. 

3. Wijzigingen Visionplanner Compilation First Edition

Voor de module Compilation First Edition werken we momenteel hard aan het ontwikkelen van nieuwe functies en mogelijkheden. Op 17 april 2024 staat de volgende release gepland.

afb74 oplossingen Core

4. Wijzigingen Visionplanner Compilation

Toelichtingen uit een checklist kopiëren naar een Compilation dossier

Vanuit het administratiedossier is het nu mogelijk om toelichtingen bij vragen in een checklist te kopiëren naar een openstaand dossier in Compilation. Bij het kopiëren van de toelichtingen kan er gekozen worden om het antwoord te markeren als 'Aandachtspunt (issue) voor dossier' of als 'Dossiernotitie op post'. Deze laatste optie is alleen beschikbaar wanneer de vraag in de checklist gerelateerd is aan een specifieke rubriek.

Schermafbeelding 2024-04-08 151426

Antwoorden op open vragen uit een checklist kopiëren naar een Compilation dossier

Vanuit het administratiedossier is het nu mogelijk om antwoorden op open vragen in een checklist te kopiëren naar een openstaand dossier in Compilation. Bij het kopiëren van het antwoord op de open vraag kan er gekozen worden om het antwoord te markeren als 'Aandachtspunt (issue) voor dossier' of als 'Dossiernotitie op post'. Deze laatste optie is alleen beschikbaar wanneer de vraag in de checklist gerelateerd is aan een specifieke rubriek.

Schermafbeelding 2024-04-08 161742

 

5. Wijzigingen VAIA

Voor de module VAIA werken we momenteel hard aan het ontwikkelen van nieuwe functies en mogelijkheden. Op 17 april 2024 staat de volgende release gepland.

Vaia 4 1000x1000