1. Support
  2. Importeren
  3. Import boekhoudpakketten

Reeleezee

Reeleezee kan eenvoudig aan Visionplanner gekoppeld worden. Om verbinding te leggen tussen beide pakketten gebruik je de inlognaam en wachtwoord van je webservice account.

Stap 1 | Selecteer de juiste gegevens en administratie

Selecteer Reeleezee in het uitklapmenu bij het aanmaken van een nieuwe administratie.

Er verschijnt nu de mogelijkheid om het Webservice account en het Wachtwoord in te vullen.
Vervolgens selecteer je de administratie die ingelezen dient te worden.

Als een-na-laatste dient er een presentatie te worden gekozen waarop je de nieuwe presentatie wilt baseren. In het overzicht komen alle sjablonen en gedeelde configuraties te staan, maar ook de standaardpresentatie van Visionplanner is te selecteren.

Bevestig alles met Cijfers inlezen.

 

Let op! Wanneer je een foutmelding krijgt dat de toegang is geweigerd bij het doorzoomen, dan heeft dit met de rechten in Reeleezee te maken.

Je kunt deze rechten controleren door eerst in te loggen bij Reeleezee Nextgen via de Internet Explorer. Vervolgens ga je naar Instellingen - Algemene instelling - Webservice koppelingen. Selecteer de koppeling die in Visionplanner Cloud gebruikt wordt en ga naar Rechten. Je hebt minimaal de rol Boekhouder nodig. 

 

Mogelijkheden van de koppeling:

Import mogelijkheden:

  • Periodesaldi van grootboekrekeningen
  • Onderliggende mutaties
  • Openstaande posten debiteuren/crediteuren totaalweergave
  • Doorzoom naar documenten vanuit mutaties
  • Doorzoom naar facturen van openstaande posten

Niet mogelijk:

  • Koppeling op basis van RGS
  • Weergave van openstaande posten debiteuren/crediteuren per debiteur/crediteur
  • Kostenplaatsen