1. Support
  2. Presentaties en widgets

Presentatie printen

Wil je naast de presentatie op je scherm ook een papieren versie? Print dan je tabblad. Je print je tabblad door rechtsboven in je scherm op  te klikken. 

Let op: Voor het printen van een bepaald onderdeel uit één van je modules, moet je de gegevens wel eerst presenteren in een widget. Het is namelijk alleen mogelijk om tabbladen van presentaties te printen. 

Let op: Een aantal browsers zoals Chrome en Safari ondersteunt standaard het afdrukken naar pdf, voor andere browsers moet een pdf-printer geïnstalleerd worden.

Wat wordt afgedrukt?

De widgets op het tabblad worden afgedrukt zoals deze zijn ingesteld. Als er bijvoorbeeld tabellen zijn waarin een scrollbar gebruikt wordt, zal niet de hele tabel worden afgedrukt. Als je alles van het tabblad volledig wilt afdrukken, zul je de widgets moeten aanpassen. 

Het afdrukken van een tabblad is puur een archiveringsfunctie om een 'freeze' te kunnen maken van een bepaald tabblad op een bepaald moment.