Overlopende omzet (Vooruit gefactureerde omzet)

Heb je omzet die je vooruit factureert? Om een beter overzicht te krijgen van je omzet is het goed om dit mee te nemen in je rapportage. Wanneer je op dit moment al wat hebt gefactureerd voor het volgende boekjaar is er sprake van overlopende omzet. 

Bij de prognose onder de rubriek omzet kan je kiezen voor de optie overlopende omzet (Verwerken als overlopende omzet). In dit artikel lees je hoe het werkt. 

Let op: je kan de overlopende omzet alleen instellen op subcategorie, dit werkt dus niet voor de hoofdpost/groep. 


Benodigdheden

  • Bewerkrechten
  • Het abonnement Insights Ultimate

Stap 1 | Open de module prognose

Open de module 'Prognose' door op  te klikken. 

Stap 2 | Selecteer de omzetgroep die vooruit wordt gefactureerd

Je kiest in het exploitatiescherm de omzetgroep die vooruit gefactureerd wordt. Hier kan je kiezen om het bedrag op een later tijdstip te laten vallen en over hoeveel periodes je de omzet (evenredig) wil verdelen. Om dit in te stellen moet je op  te klikken achter de gewenste omzet groep. 

Door de optie aan te zetten met behulp van een vinkje komen de onderstaande mogelijkheden naar voren:

Start: Geeft het moment van ontvangst van de omzet aan (de boekdatum). In het voorbeeld hierboven betekent dit dat de omzet 3 periodes later zal worden getoond.

Aantal periodes: Het aantal periodes waarover het bedrag evenredig moet worden verdeeld.

De te verwerkende overlopende omzet komt op de balans onder 'Kortlopende schulden' als 'Vooruit gefactureerde omzet'. Deze zal op het moment van de Start in mindering worden gebracht op de omzet gedeeld door het aantal periode.

Voorbeeld

Een omzet van 12.000 op Omzet laag (6% b.t.w.) wordt in de maand januari geboekt. Deze heeft de eigenschappen:

Verwerken als overlopende omzet

  • Start 3 periodes later 
  • Verdeeld over 12 periodes

De betaling van de ontvangst is dezelfde periode (januari 2014) 100%.

Dit resulteert op de Exploitatie in de prognose: